یادداشت‌ها
مـداخـله حـداکثری دولـت در اقتــصاد و آثــار بـحــرانی آن در عرصـه انـرژی
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۳۹
چرا بیش از حد از کرونا می‌ترسیم؟
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰
 در باره آلودگی هوای تهران همزمان با شیوع کرونا
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۱۵
ویروس کرونا بیشتر از آنکه زندگی گرفته باشد، زندگی نجات داده‌است!
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۰۰
نگاه فتیله‌ای به سازمان‌های مردم‌نهاد در بحران کرونا و توصیه راهبردی!
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰:۱۲
پیام کرونا به ملت ایران
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰
انرژی و کرونا
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۳۹
درباره پروانه شکار، اماها و اگرها!
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۰۲
پیامدهای اجتماعی نظام تولید غذا: درباره کرونا
۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰
درباره فعالین محیط زیست، این "منادیان ابدی بدبختی"
۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰
دوچرخه، سندرم باکستر، ترافیک و طرحهای انتقال آب
۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰
صنعت گوشت از نگاه اسلاوی ژیژک
۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰