یادداشت‌ها
آبخیزداری و نقش آن در جلوگیری از یک بحران خاموش
۲۰ تير ۱۴۰۱ ۱۰:۳۸
کنترل آلودگی با اقتصاد رفتاری
۱۴ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۴۵
پيامدهای زيانبار و فاجعه آميز اجتماعی و اقتصادی مصرف بالای گاز در ساختمانها
۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۷:۲۸
نقش روابط عمومی در توسعه پایدار محیط زیست
۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۶:۵۸
هنوز خشكسالی را باور نكرده ایم
۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۶:۳۸
بروکراسی و موازی کاری نتیجه تغییرات انجام شده در مدیریت آب کشور توسط وزیر نیرو
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۲۴
راهکارهایی برای برون رفت از بحران مصرف و هدررفت منابع انرژی در کشور
۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۷:۳۵
 آقای وزير لطفا دستور توقف عمليات اجرایی سد بالاخانلو قزوين را صادر نماييد
۱۶ شهريور ۱۴۰۰ ۱۲:۳۵
خطرات محیط زیستی ذخایر کشف شده نفت و گاز خزر
۲ شهريور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰
تلاش سازمان جنگلها جهت واگذاری تصرفات عدوانی به متصرفین علیرغم رأی  ۳۷۳ دیوان عدالت اداری
۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۱۷
 تعارض های قانونی طرح گردشگری دریاچه اوان
۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۴۹
ایرادهای حقوقی واگذاری شش هزار معدن توسط صمت
۲۹ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۱۲