اصلاحات یارانه انرژی در گرو پاسخ به چه سوالاتی است؟

اصلاحات یارانه انرژی در گرو پاسخ به چه سوالاتی است؟

بانک جهانی در گزارش «شناسایی و کمی‌سازی یارانه‌های انرژی»، سوالاتی را که برای جامع‌نگری در تحلیل فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یارانه‌ها باید پاسخ داده شود، طرح کرده است؛ انحصار شرکت ملی نفت، وجود و رونق بازار سیاه حامل‌های انرژی، شناخت ابعاد اجتماعی ...
ناسا روی توسعه بادبان خورشیدی سرمایه گذاری می کند

ناسا روی توسعه بادبان خورشیدی سرمایه گذاری می کند

ناسا اعلام کرده که طی 2 سال رقمی معادل 2 میلیون دلار برای پیشرفت و توسعه طرح مفهومی بادبان خورشیدی با نام diffractive lightsailing یا «سفر نوری پراشیدنی» اختصاص می‌دهد.