بیانیه اجلاس بین المللی مقابله با گرد و غبار صادر شد

بیانیه اجلاس بین المللی مقابله با گرد و غبار صادر شد

بیانیه اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گرد وغبار با موافقت ۵۰ کشور و نهاد بین‌المللی صادر و دستاوردهایی چون انجام اقدامات مشترک برای ایجاد سازگاری و مقابله با توفان‌های گرد و غبار همچنین انتقال دانش و تجربه‌ کشورها به یکدیگر را به داشت.