یادداشت‌ها
کرونا و نیلوفری شدن صنعت گرائی؛ درباره  روز 29 ام
۲۷ فروردين ۱۳۹۹ ۱۳:۰۵
بحران کدام است: کرونا یا تغییر اقلیم
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰
پساکرونا؛ فرصتی برای بروز  ایدئولوژی فراسوی چپ و راست
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ۱۲:۱۹
جامعه‌شناسی و کرونا/ درباره محیط‌زیست اجتماعی
۹ فروردين ۱۳۹۹ ۱۳:۱۷
مساله آب، بسیار فراتر از مصرف آب شرب است
۴ فروردين ۱۳۹۹ ۱۲:۰۳
تغییر اقلیم یا تغییر جهان
۳ فروردين ۱۳۹۹ ۱۶:۵۷
درباره روز جهانی آب
۳ فروردين ۱۳۹۹ ۱۰:۱۲
آیا مردم مقصران بحران زباله هستند؟
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۳۴
کرونا؛ دوری از افسانه هرم غذائی
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۰۴
آیا هم‌سنگی در هراس از کرونا و تغییر اقلیم وجود دارد؟
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۱۰
توهم رشد سبز
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۴۲
نگاه تک وجهی به مرگ و میر ناشی از کرونا
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹:۵۵