مالیات سبز، صفحه 4

مالیات سبز یا مالیات زیست محیطی مالیاتی است که بر فعالیت هایی که برای محیط زیست مخرب هستند اعمال می شود و برای ارتقاء فعالیت های دوستدار محیط زیست با اعمال مشوق های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

اعلب پیشنهاد زیست محیطی ممکن است با کاهش مالیات های دیگر، مقدار مالیات کل را حفظ کند. این پیشنهاد ها اغلب به عنوان تغییر مالیات سبز به مالیات زیست محیطی شناخته می شوند. مالیات زیست محیطی شکست بازار آزاد در در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی را نشان می دهد. 

مثال های مالیات که می تواند با تغییر به مالیات سبز کاهش و یا حذف شوند عبارتند از:

- مالیات بر سزمایه گذاری یا کار آفرینی

- مالیات بر در آمد و حقوق

مثال هایی از مالیات هایی که می تواند افزایش یابد:

- مالیات های کربن بر استفاده از سوخت های فسیلی توسط تولید کنندگان گازهای گلخانه ای. مالیات قدیمی هیدرو کربن، تولید کنندگان گازهای گلخانه ای را نمی تواند جریمه کند.

- دریافت هزینه گمرک برای واردات کالاهایی که از انرژی های غیر اکولوژیکی قابل ملاجظه ای در تولید آنها استفاده شده است.

- مالیات بر استخراج محصولات معدنی، انرژی و چنگلی

- هزینه مجوز برای اردو زدن، ماهی گیری و شکار و تجهیزات مورد نیاز برای آنها

- مالیات هایی برای تکنولوژی ها و تولیداتی که عوارض جانبی منفی دارند.

- مالیات بر فاضلاب، آلودگی، و زائدات خطرناک دیگر.

بعضی از پیشنهادهای تغییر به مالیات سبز به دلیل اینکه از نظر مالی پسرفت می کنند، مورد انتقاد قرار گرفته اند. مالیات بر محصولات با عوارض خارجی اغلب باعث فشار بر مصرف کننده می شود.

 مالیات سبز را می توان راهی برای کمک به حفظ محیط زیست دانست. در کشور ایران نیز مالیات های از واحدهای آلوده کننده محیط زیست دریافت می کنند که در شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست هزینه می شود.

مطالب و اخبار مربوط به مالیات سبز را در زیست آنلاین دنبال کنید.

مالیات سبز و حسابداری سبز

حسابداري محیط زیستی شاخه اي از حسابداري است و شامل مجموعه فعالیت ها یی است که موجب افزایش توان سیستمهاي حسابداري در جهت شناسایی ، ثبت و گزارشگري آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیستی می شود

مالیات سبز برای جبران ایجاد آلاینده ها در دستور کار دولت قرار گرفت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حساب کاربری توییتری خود نوشت:«سازمان حفاظت محیط زیست طی دو سال اخیر با وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصاد دولت ساعت‌ها کار کارشناسی و توجیهی داشته تا مالیات سبز در دستور کار دولت قرار گرفت.
1 2 3
4