اقتصاد سبز، صفحه 2

لزوم شتاب‌بخشی جریان فناوری در حوزه اقتصاد سبز

در طول سه دهه گذشته به ویژه پس از کنفرانس زمین  (Earth Summit) در سال ۱۹۹۲ کشورهای صنعتی و اعضای (OECD) به منظور تنوع بخشی منابع انرژی و رفع وابستگی انحصاری به سوخت‌های فسیلی در اختیار سازمان اوپک از یک سو و نیز چالش‌های محیط‌زیستی نوظهور ناشی از پدیده گرمایش جهانی و مسوولیت ناشی از الحاق به پیمان کیوتو استراتژی اقتصاد سبز را به عنوان یک مدل جایگزین اقتصاد کلاسیک در دستور کار قرار دادند. 

درآمدهای جایگزین درآمد نفتی چیست؟

اقتصاد ایران وابسته به نفت است که تحریم‌ها و محدودیت خرید نفت ایران می‌تواند فرصتی برای کاهش این وابستگی باشد. ایران با قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان در حوزه‌های مختلف گردشگری و توریسم اعم از توریسم فرهنگی، طبیعی، مذهبی و سلامت که جزو ۱۰ کشور برتر جهان است، می‌تواند یک منبع درآمد پایدار و مناسب مستقل از نفت تلقی شود.

حسابداری و نقش آن در اقتصاد محیط‌ زیست

هزینه‌های زیست محیطی یکی از هزاران هزینه‌ای است که در واحد تجاری برای تولید کالا یا خدمات اتفاق می‌افتد. حسابداری محیط زیست با افشای مناسب چگونگی ارائه دارایی‌ها و بدهی‌های زیست محیطی و چگونگی انعکاس مخارج مصرف شده برای محیط زیست، اطلاعات مناسبی را به مدیریت ارائه می‌کند. حسابداری محیط‌زیست داده‌های انبوه ملی است که محیط زیست را به اقتصاد مرتبط می‌کند و اثرات بلند مدتی بر سیاست‌های تصمیم‌گیری اقتصادی و زیست محیطی دارد که از طریق تهیه حساب‌های اقماری زیست محیطی امکانپذیر است. بنابراین، حسابداری م
1
2