دربارهء ما
صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری زیست آنلاین: سیده اعظم فروزان
نشانی محل کار:تهران،خیابان ولی عصر،خیابان 36،پلاک 7 طبقه 5
مدیر سایت:09193192384