پروسکایت

دستگاهی که با استفاده از آب و نور خورشید سوخت هیدروژن تولید می کند

زیست آنلاین: دانشمندان بسیار مشتاق هستند که راه های موثری برای به دست اوردن هیدروژن از آب پیدا کرده تا از آن به عنوان سوخت پاک استفاده کنند. یک دستگاه تازه توسعه یافته این خواسته را تحقق بخشیده و تنها از نور خورشید به عنوان منبع تغذیه استفاده می کند.

استفاده از پروسکایت در نسل بعدی سلول های خورشیدی

زیست آنلاین: پروسکایت ها با ساختارهای کریستالی و خواص الکترو نوری امیدوارکننده خود می توانند ماده موثری باشند که نسل بعدی سلولهای خورشیدی کم هزینه، کارآمد، سبک و قابل انعطاف تولید شود.
1