دماوند

سندی برای دماوند بنام سازمان جنگل ها در کار نیست

در حالی که از نخستین ساعات صبح امروز، اخبار متعددی درباره آزاد شدن دماوند و ثبت سند آن به نام "سازمان جنگل ها ومراتع وآبخیزداری" و نقل وقول های متناقضی از مدیران دستگاه متولی اراضی ملی منتشر شده است؛ کارشناسان منابع طبیعی می گویند سندی در کار نیست و یک برگ پیش پرینت بدون طی روال قانونی تهیه شده که بیشتر از اینکه اعتبار حقوقی داشته باشد حرکتی تبلیغاتی است و کل ماجرا در هاله ای از ابهام است.

سند دماوند به نام منابع طبیعی صادر شد

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: صدور سند وقف دماوند متوقف و با پیگیری‌های صورت گرفته سند آن به نام منابع طبیعی صادر شد، بنابراین جزو اموال دولت باقی می‌ماند.
1