حقوق

ایرادهای حقوقی واگذاری شش هزار معدن توسط صمت

زیست آنلاین: اگر چه وزارت صمت مدعی است ماهیت حق بهره برداری از شش هزار معدن موضوع مزایدات اخیر، حق انتفاع می باشد ولی با یک بررسی اجمالی با ایراداتی حقوقی مواجه می گردیم که این ادعا را به صورت کامل رد می نماید.

کاهش ۲۵ درصدی جمعیت حشرات

نتایج یک بررسی زیست محیطی نشان می‌دهد که طی ۳۰ سال گذشته جمعیت حشرات در سراسر جهان حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است.

معرفی کتب مرتبط با حقوق حیوانات

زیست آنلاین: موضوع این چهار کتاب بطور اختصاصی مساله حقوق حیوانات نیست اما محتوای بسیار ارزشمندی در این خصوص در متن و فصول کتاب‌ها وجود داره و از اینرو خواندن آن‌ها را به تمام دوستان توصیه می‌کنم
1