تصفیه هوا

ضرب الاجل دادستانی کشور برای رفع آلودگی نیروگاه شهید مفتح همدان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان از ضرب الاجل دادستانی کل کشور برای رفع آلودگی نیروگاه شهید مفتح همدان خبر داد و گفت: پس از انعکاس مشکل این نیروگاه به مرکز، معاون دادستان در حوزه نظارت و پیگیری حقوق عامه خواستار پیگیری رفع این مشکل و نصب دستگاه تصفیه هوا در این منطقه شد.

پارک گواداراما، غول سبزی که هوای مادرید را دارد

مادرید، پایتخت اسپانیا با ۶ میلیون نفر جمعیت، بیشترین رقم مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا را در اروپا دارد. آلودگی‌ای که عمدتا ناشی از انتشار دی‌اکسید نیتروژن است. اما جنگل کوهستانی «سیه‌را دو گواداراما» در نزدیکی این شهر، نگهبان پایتخت برابر بزرگترین دشمنش یعنی آلودگی بوده است. این غول سبز از سال ۲۰۱۳ تحت نظارت و نگهداری ویژه قرار گرفته است.

تصفیه هوا با اتوبوس

زیست آنلاین: میزان انتشار اکسید نیتروژن از اتوبوس Bluestar، که به طور آزمایشی در ساوتهمپتون استفاده می شود کمتر از یک خودروی دیزلی است.
1