اجلاس داووس

گزارش خطرهای جهانی 2020

زیست آنلاین: در ژانویه 2020، مجمع جهانی اقتصاد، همزمان با برگزاری اجلاس داووس در سوئیس، گزارشی را از تحلیل خود درباره اوضاع اقتصادی جهان منتشر کرد. محتویات این گزارش‎های ادواری همواره برای نهادهای اقتصادی و سیاسی جهان حائز اهمیت بوده و مورد توجه قرار می‎گیرد. 
1