ارسال اين مطلب به دوستان

(( برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و اجرای احکام قضائی با قدرت انجام می‌شود. ))