ارسال اين مطلب به دوستان

(( بزرگ نمایی بحران خشکسالی توسط دولت برای استفاده از حجم مرده سدها/ کدام سدها در خطرند ))