ارسال اين مطلب به دوستان

(( کشتن ۱۶۰۰ سگ در دماوند واقعیت داشت؟ ))