ارسال اين مطلب به دوستان

(( تاکید دولت بر تامین حقابه هامون/ افغانستان هم از گردوغبار در امان نیست  ))