ارسال اين مطلب به دوستان

(( آیا اگر به توافق نامه پاریس نپیوندیم از اثرات آن در امان خواهیم ماند؟ ))