تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۱۸
کد مطلب : 83898
زیست آنلاین: طبق این نامه، از سال 1400 تمام دستگاه های اجرایی باید در اجرای کلیه اقدامات، عملیات، طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای(پروژه های عمرانی) مرتبط با حوزه وظایف خود، هزینه ها و خسارات وارده مذکور را در اعتبارات طرح مربوط پیش بینی کرده در موافقتنامه های ذی ربط برای مبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز درج و پرداخت کنند.
خسارت به محیط زیست در پروژه های عمرانی در بودجه محاسبه می شود/مسئولیت خسارت بر محیط زیست بر عهده مجریان پروژه های عمرانی+سند
به گزارش زیست آنلاین، سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 16 اسفندماه جاری طی نامه ای، کلیه دستگاههای اجرایی را موظف کرد تا طبق قانون حفاظت از خاک، هزینه ها و خسارت وارده به جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی و خاک ناشی از اجرای طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن را در  قالب بودجه های سالانه محاسبه و برآورد کنند.

طبق این نامه، از سال 1400 تمام دستگاه های اجرایی باید در اجرای کلیه اقدامات، عملیات، طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای(پروژه های عمرانی) مرتبط با حوزه وظایف خود، هزینه ها و خسارات وارده مذکور را در اعتبارات طرح مربوط پیش بینی کرده در موافقتنامه های ذی ربط برای مبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز درج و پرداخت کنند.

متن نامه:
یخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی
در اجرای ماده (5) قانون حفاظت از خاک -مصوب 1398 و بند «ب» ماده (12) قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب 1389 مبنی بر « انجام محاسبات اقتصادی لازم و برآورد هزینه ها و خسارت وارده به جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی و خاک ناشی از اجرای طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن در بودجه های سنواتی » ضروری است ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اجرای کلیه اقدامات، عملیات، طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای مرتبط با حوزه وظایف خود، هزینه ها و خسارات وارده مذکور را در اعتبارات طرح مربوط پیش بینی و در موافقتنامه های ذی ربط برای مبادله با این سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز درج و پرداخت نماید.

نگاه پیشگیرانه به جای درمان

بنابراین دستورالعمل اجرای، مسئولیت های کلیه خسارتها و هزینه های زیست محیطی بر عهده مجری پروژه های عمرانی و توسعه ای خواهد بود. در عین حال این سوال مطرح است که محاسبه کننده این خسارات و هزینه ها بر عهده خود مجری است یا نهاد دیگری این محاسبات را انجام یا دست کم نظارت خواهد کرد.
از سوی دیگر اگرچه این دستورالعمل مسئولیت خسارت ها و هزینه ها را بر عهده مجریان پروژه ها می گذارد اما این می تواند در برخی موارد نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد و عملا دردی را دوا نکند لذا ضروری است  کلیه پروژه ها مجوزهای لازم زیست محیطی را دارا باشند و مجریان موظف به اجرای پروتکل های لازم جهت حفظ محیط زیست باشند. در این صورت اگر خطایی رخ دهد عملا سیستم قضایی امکان رسیدگی به تخلفات و خسارات را خواهد داشت. زیست آلاین این مسئله را در گفتگو با کارشنااسان بررسی خواهد کرد.

تصویر نامه

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه

 

https://zistonline.com/vdcfccdc.w6dm1agiiw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما