کد خبر: 78562 / 23 مرداد 1397 - 09:00

بانک و تامین مالی سبز

زیست آنلاین : تامین مالی سبز یک استراتژی برای بخش مالی در راستای توسعه پایدار است که امروزه در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است، در عصری که خطرات و فرصت های زیست محیطی بسیار است، باید گزینه هایی برای تطبیق  مسائل زیست محیطی با  انواع وام وروشهای تامین مالی ابداع کرد.

تامین مالی سبز یک استراتژی برای بخش مالی در راستای توسعه پایدار  است که  امروزه در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است. اما زمینه ساز تا مین مالی سبز   توسعه مالی در نظام مالی هر کشور میباشد. ، وام مسکن سبز، وام خودرو سبز ، سرمایه گذاری خطر پذیر در انرژی های جایگزین، سپرده سازگار با محیط زیست، و کارت های اعتباری سبز تعداد انگشت شماری از محصولات مالی نوآورانه  سبز است ،  که در حال حاضر در جهان ارائه می شود. در عصری که خطرات و فرصت های زیست محیطی بسیار است،باید گزینه هایی برای تطبیق مسائل زیست محیطی با  انواع وام وروشهای تامین مالی ابداع کرد.

زیست آنلاین، ضمن بررسی خدمات و محصولات مالی سبز که در حال حاضر در جهان مورد استفاده قرار میگیرد، درس آموخته ها و بهترین روشهای آنها را نیز معرفی می کند. روشهایی که می توانند سهم بنگاه های مالی را در این بازار افزایش داده و برای آنها  سود به همراه آورد. در عین حال این امر موجب شناخته تر شدن نام تجاری این بانکها شده و سبب اشتهار آنها می شود.  در اولین بخش از این مجموعه به وام های مسکن سبز پرداخته می شود و در مقالات بعدی وام های خودرو سبز و کارت های اعتباری سبز مورد بررسی قرار می گیرد.

وام های مسکن سبز

معمولاً،وام‌هاي مسکن سبز و يا وام هاي مسکن کارآيي انرژي ، براي مصرف کننده خرد با نرخ‌هاي بهره بسيار پايين‌تر از نرخ‌هاي بازار ارايه مي‌شود و شامل مشترياني مي‌شود که خانه‌هايي با مصرف انرژي کارآ مي‌خرند يا در وسايل با مصرف انرژي کارآ يا انرژي‌هاي سبز سرمايه‌گذاري مي‌کنند. در واقع بانک  وام مسکن سبز را جهت پوشش هزينه‌هاي تغيير يک خانه از خانه معمولي به خانه با انرژی سبز ارائه می کند. اين وام ها با طرح‌هاي متفاوتي ارائه ميشوند. و  بعضي از آنها با موفقيت بيشتري نسبت به ديگري روبه رو مي‌شوند. در آمريکاي شمالي بانک‌هاي زير وام سبز ارايه مي‌دهند:
-    Citigroup/Fannie Mae (My Community Mortgage)
-    Well Fargo
-    CIBC (Enviro-$aver Rebate)
-    VanCity Credit Union (Climate Change Mortgage)
-    Citizens Bank of Canada 

 اقدامات دولتی در راستای توسعه وام های سبز مسکن

پيشرفتهاي جديدي در ترويج وام‌هاي مسکن سبز در در انگلستان در جريان است. در ژانويه ۲۰۰۷ اعلام شد تمام اعضاي حزب تغييرات آب و هوايي پارلمان، نامه‌هايي را به هر يک از ۱۰۰ وام دهنده برتر ارسال کردند تا  چنانچه برنامه ای در خصوص وام های سبز دارند،جزييات برنامه‌هاي خود را براي راه اندازي محصولات سازگار با محيط زيست ارايه دهند. هدف از اين درخواست تشويق وام دهندگان براي ارايه تسهيلات به صاحبان خانه‌ها در راستاي حرکت به سمت بهبود رتبه کارايي انرژي، و تکميل فعاليتهاي دولت در مورد گواهي عملکرد انرژي  مي‌باشد.
دريافت کننده وام، بايد خانه ای که عملکرد انرژي آن بالاتر از حداقل استاندارهاي ساخت و ساز باشد  را خریداری و يا با استفاده از وام اقدام به بالا بردن رتبه کارايي انرژي خانه خود کنند. به سرعت در پاسخ به درخواست دولت، HBOS و Abbey  ، بزرگترين وام دهندگان مسكن در انگليس، و ساير وام دهندگان كليدي (به عنوان مثال Halifax) و انجمن ساختمان وارد عمل شدند تا وام مسكن سبز و محصولات مالي آنلاين كه انرژي كارآمد باشند را ارائه کنند. در حال حاضر، سه موسسه، در سراسر انگلستان، وام مسكن سبز ارايه مي‌دهند شامل:
•    CFS, the Ecology Building Society
•    Norwich 
•    Peterborough Building Society

  مرتبط كردن وام‌های مسكن به كاهش انتشار كربن

نوآوري وام مسكن سبز، در كاهش تغييرات آب و هوايي سهم دارد. CFS، كه پيشگام ارايه وام مسكن طي هفت سال گذشته بوده است،‌ به تمام مشتريان وام خود، پيشنهاد ممیزی انرژي رايگان براي خانه خريداري شده را مي‌دهد. و طي سالهايي كه مشتري در حال بازپرداخت وام است، بانك يك پنجم كاهش انتشار گاز CO۲ خانواده را به موسسه مراقبت‌هاي آب و هوايي پرداخت مي‌كند. از سال ۲۰۰۰، كمك‌هاي مالي به برنامه تغييرات آب و هوايي مبلغ ۱.۵ ميليون دلار مي‌باشد. اين نوع از خدمات سبز،‌ كه وضعيت آب و هوايي را به وام‌هاي مسكن گره مي‌زند،‌ مي‌تواند راه را براي محصولات مشابه و حتي پيشرفته‌تر در آينده باز كند. براي مثال، بانك مي‌تواند برنامه‌هايي را، براي وام‌هايي كه به كاهش تاييد شده انتشار ( VERs) مرتبط هستند، پي‌ريزي كند. 

 شرايط جذاب ارائه شده برای خانه‌ها جديد و قديم

در استراليا،‌ تحت نام تجاري اعتبارات GenerationGreen™، بانك Bendigo وام مسكن  GenerationGreen™ ، با ۰.۵ درصد بهره كمتر نسبت به نرخ بهره  متغير جاري و بدون كارمزد خدمات ماهيانه ارايه مي‌دهد. اين نرخ بهره  ترجيحي ،  وام مي‌تواند براي  خانه‌هاي جديد و قديمي ارايه شود، و كساني كه در حال حاضر وام مسكن دارند اين فرصت دارند تا از مزايايي كاهش نرخ بهره استفاده كنند. اخيراً،‌ بانك Bendigo اين وام– و ديگر وام هاي مربوط به کاهش انتشار  كربنGenerationGreen™- را با طرح هاي كاهش CO۲  با استفاده از ترسيب كربن مرتبط كرده است. اين امر با كاشت گونه‌هاي درختان بومي از طرف مشتري در طول دوره بازپرداخت وام روي مي دهد هر مشتري شركت كننده در اين طرح يك گواهي كاهش كربن GenerationGreen™  دريافت مي‌كند تا به عنوان يك شهروند مشاركت كننده در بالا بردن منافع زيست محيطي (با انتخاب سبز خود) شناخته شود. 

 وام‌های ساختمان‌های تجاری

در آمريكاي شمالي، وام‌هاي جذابی براي ساختمان‌هاي تجاري سبز طراحي و تنظيم شدند، كه به ساختمانهایی تعلق ميگيرد كه (۱۵%-۲۵% انرژي كم تر از ساختمان های معمولی مصرف ميكنند) بازپرداخت وام از طريق پس‌انداز سبز
همکاری بانک،‌ (TAF)، و ®Tridel - بزرگترين سازنده ملك در كانادا-  در شهر تورنتوسبب شد يك وام موفق سبز (از طريق صرفه‌جويي هزينه در طول عمر تجهيزات و استفاده از مواد كارآمد انرژي در ساختمان‌) براي ساختمان‌ها تجاري عملياتي شود. پس از اينكه پروژه ساختماني تكميل شد، و عملكرد انرژي آن به وسيله عامل سوم تاييد شد،‌ وام های ارائه شده به وام سبز تبديل مي شود. صاحبان ساختمان، وام را از طريق صرفه‌جويي در وجوهي كه بايد صرف گرمايش،‌ سرمايش و برق در صورت استفاده از تجهيزات مرسوم و كمتر كارآمد بدست مي‌آيد بازپرداخت مي‌كنند. براي اينكه يك ساختمان واجد شرايط وام سبز ®TAF/Tridel باشد، ساختمان در حال ساخت يا مرمت بايد ۲۵ درصد صرفه‌جويي در انرژي را نسبت به ساختماني مشابه  طراحي شده با رعايت الزامات استاندارد ملي انرژي كانادا  نشان دهد. ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي و صرفه‌جويي در مصرف انرژي بايد به وسيله يك مشاور سوم كمي شود.

بدست آوردن تجربه و افزايش اعتبار

تا به امروز، Wells Fargo در آمريكا ۷۲۰ ميليون دلار به پروژه‌هاي ساختمان‌هاي تجاري سبز تخصيص داده است. انتظار مي‌رود بازسازي و ساخت ساختمان‌هاي تجاري سبز از ويژگي‌هايي برخوردار باشد، نه همه ويژگي‌ها ولي شامل موارد زير باشد: 
بام سبز و مديريت نزولات جوي ،‌ فضاي سبز سازي با بهره‌وري آب، افزايش كارايي تهويه مطبوع، استفاده از تجهیزات با انتشار كم،‌ و  بازيافت زباله توكار در داخل ساختمان

 وام‌ مسكن از سهم آورده مالك

 از نرخ سود كاهش يافته وام‌هايي كه در آن وام روي سهم آورده مالك داده مي‌شود،‌ گاهي به عنوان وام مسكن دوم ياد شده است، از اين وام مي‌توان به عنوان انگيزه براي خانواده‌ها جهت نصب تكنولوژي‌هاي خانگي انرژي‌هاي تجديدپذير (برق يا گرمايش) كمك گرفت. در طراحي و ارايه اين محصول مبتني بر انگيزه، تعدادي از بانك‌ها با ارايه دهندگان تكنولوژي‌ها و NGO هاي محيط‌زيستي مشاركت مي‌كنند.

 تامين مالی يك مرحله‌ای و همكاری با توليد كنندگان

تامين مالي يك مرحله‌اي،‌ كه توسط بانك  (NRB) در سال ۲۰۰۶ معرفي شده است، براي كمك به مشتريان آمريكايي در تامين مالي نصب تاسيسات انرژي خورشيدي خانگي، توسعه داده شده است. در همكاري با شركت SunPower، توليدكننده فن‌آوري‌هاي خورشيدي با راندمان بالا،‌ برنامه بلند مدت تامين مالي در قالب وام هايي كه در آن وام روي سهم آورده مالك اعطا مي‌شود معرفي شده است،‌ هدف اين وام، ارايه شرايط مقرون به صرفه به مشتريان براي داشتن انرژي‌ تجديدپذير خورشيدي است. تحت برنامه تامين مالي انرژي‌هاي خورشيدي، مشتريان NRB يك فرآيند درخواست تك مرحله‌اي را تكميل مي‌كنند، و سپس بازپرداخت‌هاي ماهيانه وام را در حالي كه برق خود را با استفاده از فن‌آوري‌هاي خورشيدي SunPower توليد مي‌كنند انجام مي‌دهند. تامين مالي NRB در دوره‌هاي بيش از ۲۵ سال اتفاق مي‌افتد، كه برابر با دوره گارانتي بلند مدت پنل‌هاي خورشيدي SunPower است. در كل، پس از تخفيف‌هاي پيشنهادي برنامه "يك ميليون سقف خورشيدي" كاليفرنيا، تأمين مالي خورشيدي NRB قادر خواهد بود انرژي خورشيدي را براي يك خانه باهزینه ۱۰۰ دلار در ماه تأمين كند. 
 
 

 


منبع خبر:
https://zistonline.com/news/78562/بانک-و-تامین-مالی-سبز/do