کد خبر: 82927 / 08 مرداد 1399 - 15:39

نظام حکمرانی و محیط زیست بخش اول

زیست آنلاین: محیط زیست یکی از ارکان مهم توسعه است که درطی دوره حاکمیت الگوهای فکری مختلف توسعه مورد توجه آنها قرار گرفته است. پس از حاکمیت الگوهای فکری "دولت بزرگ" و "دولت حداقل" و با توجه به نارسائی های آنها امروزه الگوی فکری حکمرانی برای توسعه مطرح می باشد. ما در این گفتگو با حضور علی دینی ترکمانی و شهرام اتفاق به بررسی موضوع نظام حکمرانی و محیط زیست می پردازیم .

به گزارش زیست آنلاین، در تاریخ سوم مردادماه 99، نخستین نشست از گفتگوهای مربوط به نظام «حکمرانی و محیط زیست» با حضور دو صاحبنظر در حوزه اقتصاد سیاسی و محیط زیست برگزار شد. میزبان این گفتگو محمد ابراهیم رئیسی به نمایندگی از سایت خبری زیست آنلاین تاریخچه ای مختصر درباره «نظام حکمرانی» تعریف کرد و سپس، علی دینی ترکمانی و شهرام اتفاق به عنوان میهمانان این برنامه به طرح دیدگاههای خود پرداختند. شهرام اتفاق از موضع یک مدافع رویکرد «اقتصاد بازار آزاد» و علی دینی ترکمانی ازموضع یک مدافع رویکرد «سوسیال-دموکراسی»، هر کدام به طرح مباحث مقدماتی در این حوزه پرداختند. در اینجا مطالب مطرح شده میان این دو صاحبنظربه صورت فایل pdf ارائه شده است، همچنین مخاطبان میتوانند این گفتگو را با شنیدن فایل صوتی این نشست دنبال کنند.


 برای دریافت فایل pdf اینجا کلیک کنید

زیست آنلاین شما را به شنیدن فایل صوتی این گفتگو دعوت می کند.

اینجا کلیک کنید(فایل صوتی)

 


در این فایل pdf می توانید متن سه نشست حکمرانی و محیط زیست را بخوانید

اینجا کلیک کنید (فایل pdf)


منبع خبر:
https://zistonline.com/news/82927/نظام-حکمرانی-و-محیط-زیست-بخش-اول/do