انرژی
کد مطلب: 82788
15:20
04 تیر 1399

هوای انرژی های تجدیدپذیر ابری است

زیست آنلاین: وضعیت نامناسب پرداختها به سرمایه گذاران نیروگاههای در حال بهره برداری انرژيهای تجدید پذیر و تغیرات نرخ ارز و تغییر فضای سیاسی کشور به نحوی که امکان سرمایه گداری خارجی را دشوار کرده است، همه سبب شده اند تا صنعت تجدید پذیر کشور که آسمان نسبتا صاف و آبی به خود می دید اینک پر از ابرهای نگران کننده باشد

به گزارش زیست آنلاین، در حدود دودهه است که انرژی های تجدیدپذیر در کشور دارای تشکیلات مستقلی در وزارت نیرو است و در 5 سال اخیر در سطوح مدیریتی وزارت نیرو ارتقا یافته و ریاست ساتبا ،معاون وزیر نیرو است. در طی این سالها توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور از فراز و فرودهای زیادی برخوردار بوده است اما بی شک 5 سال اخیر را باید دوره رشد توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران دانست. عوامل متعددی در داخل این صنعت و خارج از آن در این موفقیت سهیم بوده اند. اما پس از یک دوره  نسبتا خوب، اینک باردیگر روند گسترش انرژی های تجدیدپذیر در کشور شرایط مطلوبی ندارد. پایان دوره ریاست دکتر صادق زاده براین صنعت و حضور دکتر ساتکین سبب شد تا زیست آنلاین به این بهانه از دوتن از صاحبنظران صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشوردعوت کند تا در نشستی به بررسی وضعیت انرژی های تجدیدپذیر پرداخته  و ضمن بررسی وضع موجود انتقادات خود را نیز مطرح و توصیه هائی را به مدیریت جدید ساتبا داشته باشند.

میهمانان این برنامه:

محمد ابراهیم رئیسی کارشناس اقتصاد انرژیهای تجدید پذیر

محمد جواد موسوی عضو هیات مدیره انجمن انرژیهای تجدید پذیر اتاق بازرگانی

گزیده ای از صحبتهای محمد جواد موسوی


امتیازات دوران مدیریتی دکتر صادق زاده در ساتبا

توسعه همه جانبه نیروگاهها و سامانه های تجدید پذیر و حمایت از آن

استفاده تمام قد از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی

تفکیک و افزایش سهم ساتبا در عوارض ده درصدی در آمد جهت خرید تضمینی

معایب و مشکلات

عدم تعامل لازم با سرمایه گذاران با استفاده از روشهای متنوع

عدم شناسایی منابع جدید درآمدی برای ساتبا و ایجاد مشکلات فعلی

عدم برقراری تعادل بین قیمت ارز و نرخ خرید تضمینی

توصیه های لازم به مدیریت جدید ساتبا

توسعه بخش در آمدی ساتبا با استفاده از روشهای متنوع مندرج در قانون و یا دستور العملها

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و آشتی با بخش خصوصی

تداوم و توسعه قراردادهای خرید تضمینی برق

هدایت شورای سیاستگذاری به سمت توسعه صنعت تجدید پذیر

حمایت از سامانه های زیر 100 کیلو وات به منظور توسعه اشتغال بخصوص فارق التحصیلان در استانهای کمتر توسعه یافته، توسعه شرکتهای فعال از جمله پیمانکاران، مشاوران، تولید کنندگان وتامین کنندگان

ورود به وزارت خانه های صمت، دارایی و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جهت رفع موانع تولید برق از جمله عوارض گمرکی- نرخ ارز و جذب ارز حمایتی و معافیتهای مالیاتی

گزیده ای از صحبتهای محمد ابراهیم رئیسی

صنعت انرژی های تجديدپذير در ايران صنعتی شكننده است. كه به سبب وابستگی زياد به سرمايه گذاری خارجی و تجهيزات ارزبر به ميزان زياد تحت تاثير سياستهای خارج از حيطه تصميم گيری خود قرار مي گيرد.

دوره رياست دكتر صادق زاده را در دو بخش در دوره پذيرش برجام و خارج ازآن بايد مورد بررسی قرارداد. با اين نگاه بخش مهم موفقيت توسعه انرژی های تجديدپذير به شرايط مربوط به تسهيل شرايط سرمايه گذاری خارجی و ثبات نرخ ارز مربوط بود كه حاصل پذيرش برجام بود.

عدم تنوع در سياستهای حمايتی از توسعه انرژی های تجديدپذير و صرفا استفاده از خريد برق به قيمت های تضمينی سبب شده است تا انعطاف سياستهای توسعه بسيار كم بوده ودر شرايط بحران های سياسی و اقتصادی كشور ريسك سرمايه گذاری در اين بخش را تا حد زيادی به سرمايه گذار منتقل كند.

بازيگران صنعت انرژی های تجديد پذير نيازمند هماهنگی و همراهی بيشتر در دسترسي به اهداف مشترك خود هستند. در اين راستا اگرچه بخش خصوصی شروع خوبی در اين امر داشته است اما به نظر مي رسد به سبب افتراق منافع تشكيل دهندگان تشكل های بخش خصوصی عملا نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود برسند.

صنعت انرژی های تجديدپذير انرژی پاك توليد ميكند و ميتواند به عنوان يك اشتغال كم آب بر تامين كننده معيشت مورد توجه قرار گيرد در حاليكه تمام سعی خودرا بردريافت قيمت برق توليدی گذاشته است. اگرچه بخشی از اين مزيت در قيمتهای خريد تضمينی ديده شده است. اما هنوز مزايای متعددی است كه قابليت بهره برداری به عنوان مزيت های انرژی های تجديدپذير را دارد كه قابل بررسی است.

مديريت جديد انرژی های تجديدپذير بايد با توجه به اساسنامه سازمان سعی در گسترش منابع مالی تامين كننده جهت توسعه انرژی های تجديد پذير را داشته باشد. در عين حال با تنوع بخشی به سياستهايی حمايتی نيروگاه های تجديدپذيربه خصوص سياستهای تركیبی اين صنعت را از وضعيت شكننده كنونی خارج نمايد. در اين راستا توجه بيشتر به مباحث مالی و شيوه های قراردای موجود ميتواند از اهميت زيادی برخوردار باشد.

صنعت انرژی هاي تجديد پذيركشور در شرايط بحرانی قرار دارد، حفظ نيروگاههای موجود و تقويت بنيه مالی آنها به سبب امكان به انجام رساندن تعهدات مالی (به خصوص وام ها با منابع خارجی) از اهميت زيادی برخورداراست.

زیست آنلاین شما را به شنیدن فایل صوتی این گفتگو دعوت می کند.

اینجا کلیک کنید(فایل صوتی)

 

همرسانی
لینک کوتاه:برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.