محیط زیست
کد مطلب: 81063
04:00
29 خرداد 1398

"انگشتری" آفت درختان زرشک مازندران/ شناسایی و مبارزه با بیماری های درختان میوه

پروانه تخم انگشتري (Malacosoma neustria) (Lep: Lasiocampidae)، اين آفت به سيب، گلابي، گوجه، به، گل سرخ، گوجه زينتي و گروهي از درختان جنگلي و غير مثمر خسارت مي‌زند و در اثر تغذيه لارو درخت عاري از برگ مي‌گردد. کارشناس گیاه پزشکی اداره کل منابع طبیعی نوشهر گفت: آفت پروانه تخم انگشتری به برخی از درختان جنگلی میوه‌ای حوزه غرب مازندران خسارت وارد کرد.

به گزارش زیست آنلاین، حسین لزربنی با بیان اینکه آفت پروانه تخم انگشتری این روزها موجب از بین رفتن برگ درختان زرشک به عنوان میزبان خود در غرب مازندران شد، اظهار کرد: آفت پروانه تخم انگشتری بومی منطقه است که طی مدت چند سال اخیر در منطقه وجود داشت اما مقدار این آفت طی دو سال اخیر با توجه به شرایط آب و هوایی افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: این آفت از اوایل فروردین ماه امسال در عرصه‌های مرتع و جنگل این منطقه بویژه بخش کجور نوشهر و مرزن آباد چالوس شیوع پیدا کرد و هر چند گزارشی از خسارت‌های ریالی ناشی از آن ارزیابی نشد اما سبب برگ ریزی و از بین رفتن میوه‌های این درختان از جمله زرشک در این مناطق شده است.

کارشناس گیاه پزشکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر با اشاره به اینکه برای مبارزه با این آفت با برنامه ریزی های صورت گرفته حدود ۱۰۰ هکتار از عرصه‌های حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر به صورت مکانیکی انجام شد، گفت: در این نوع مبارزه سرشاخه‌هایی که دارای دسته جات تخمی لارو بودند، هرس و از بین رفتند.

لزربنی با بیان اینکه روش مبارزه با این آفت به دو گونه است، خاطرنشان کرد: نخستین روش هرس و جمع آوری سرشاخه‌های حاوی دسته‌های تخم و لانه‌های لاروی هستند که آنها را در همان منطقه از طریق سوزاندن از بین می‌برند و موجب کاهش جمعیت آفت زیادی می‌شود.

وی مرحله دوم مبارزه را محلول پاشی عنوان کرد و افزود: پس از اینکه لاروها از داخل لانه‌های لاروی خود خارج و به سطح کل گیاه پخش شدند تنها راه مبارزه محلول پاشی است که این آفت را کنترل می‌کند البته در منطقه غرب مازندران فعلاً محلول پاشی انجام نشد زیرا با هرس کردن سرشاخه‌ها توانستیم جمعیت آفت را کاهش و منطقه را سبز نگه داریم.

کارشناس گیاه پزشکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر با بیان اینکه در نقاطی که قادر به ورود نبودیم تعدادی از درختان زرشک خشک شدند، یادآور شد: میزبان اولیه این آفت نیز زرشک کوهی که نخستین خسارت هم به خودش وارد می‌کند و در صورتی که جمعیت آن افزایش یابد ممکن است به سایر درختان جنگلی و حتی به درختان میوه نیز خسارت بزند که البته این مورد امسال آن چنان وجود نداشته است.

لزربنی با اشاره به اینکه میزبان اولیه این آفت زرشک است اما به سایر درختان از جمله ولیک، گلابی جنگلی، گیلاس وحشی، توسکا، ممرز، راش و سیب جنگلی نیز خسارت وارد می‌کند، ادامه داد: دلیل نامگذاری این آفت به تخم انگشتری این است که حشره ماده تخم‌های خود را دور یک شاخه درخت به صورت انگشتر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه در سطح ۱۰۰ هکتار که عملیات هرس انجام شد، سرشاخه‌ها مجدداً سبز و خسارتی ندارند، تصریح کرد: این آفت از نوع نسلی است که گیاه مجدد می‌تواند خود را برگرداند یعنی زرشک‌هایی که امسال برگ خود را از دست می‌دهند سال بعد مجدداً می‌توانند سبز شوند.

کارشناس گیاه پزشکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر با تاکید بر اینکه پیشگیری و پیش آگاهی نسبت به آفات در برنامه اداره کل قرار دارد، افزود: هرساله در جوامع محلی هماهنگی لازم جهت همکاری روستاییان با منابع طبیعی انجام می‌شود زیرا سطح عرصه زیاد و پراکنده است و بدون کمک روستاییان راحت نخواهد بود بنابراین از آنان می‌خواهیم عملیات هرس را انجام دهند تا به باغات سرایت نکند.

لارو انگشتری

بیماری های درختان میوه هسته دار  

سفیدک هلو

لکه های کوچک سفید بیشکل در سطح و زیر برگ . پس از چند روز در محل این سفیدیها برجستگی و فرو رفتگی دیده میشود. برگها چیندار میشوند. برگهای جوان زودتر آلوده شده می ریزند . پوشش سفید نمدی در هر دو سطح برگ و روی میوه ها دیده میشود. قسمتهای لکه دار میوه سفت وچرمی شده و ترک برمی دارد.

درمان

سمپاشی زمستانه با محلول بردو۷ ×۱۰۰۰--- سولفور ۳×۱۰۰۰ بعد از ریزش گبرگها به فاصله ۱۰ روز ۳ بار تکرار شود . بنومیل ۱×۱۰۰۰ بعداز ریزش گلبرگها درمان وپیشگیری است.

پیچیدگی برگ هلو لب شتری

نشانه ها روی برگ بصورت پیچیده و متورم و کلفت برنگ سفید وزرد و قرمز دیده میشود بشکل لب شتری.

درمان

سمپاشی زمستانی با محلول بردو ۷×۱۰۰۰ وکاپیتان ۳×۱۰۰۰ بعد از ریزش گلبرگها وبه فاصله ۱۰ روز تکرار شود.     

گوجه سبز و بیماری غربالی

سوراخ سوراخ شدن برگها،  صمغ زدگی روی میوه ها، ریزش زود هنگام و سبز برگها.

درمان

سمپاشی پاییزه بعداز ریزش برگها وزمستانی قبل از باز شدن جوانه ها با محلول بردو ۵ یا ۷×۱۰۰۰، سمپاشی بهاره با کاپیتان ۳×۱۰۰۰ بعداز ریزش گلبرگها وبه فاصله ۱۴ روز ۳ مرتبه تکرار. اکسی کلرور مس ۲×۱۰۰۰ به همراه کاربندازیم ۱×۱۰۰۰ بعد از ریزش گلبرگها به فاصله ۱۴ روز تکرار سمپاشی.

درخت مبتلا به بیماری

لکه قرمز گوجه

روی برگها لکه های گردی که ابتدا برنگ زرد وسپس قرمز نارنجی براق دیده میشود، سطح فوقانی برگ در محل آلودگی کمی متورم و کلفت میشود. ریزش قبل از موعد برگها.درمان

سمپاشی زمستانی بامحلول بردو۵×۱۰۰۰ قبل از متورم شدن جوانه ها. سمپاشی بهاره بعداز ریزش گلبرگها با زینب ۳×۱۰۰۰ به فاصله ۱۰ روز تکرار شود.   

زنگ گوجه

آلودگی بیشتر درشاخه های پایین وپاجوشها دیده میشود. ابتدا لکه های گوشه دار و زردرنگی در هردوسطح برگ دیده میشود و سپس در زیر برگ جوشهای قهوهای و اسپوردار قارچ دیده میشود. روی برگ گوجه لکه ها برنگ ارغوانی یا برنزی است. در بعضی مواقع روی میوه لکه های کوچک سبز تیره و آبدیده ظاهر میشود.

درمان

سمپاشی پاییزه وبهاره قبل از متورم شدن جوانه ها با سولفور ۵ درصد. سمپاشی با زینب در ماههای اردیبهشت و خرداد به نسبت ۲×۱۰۰۰ و تکرار ۱۰ روز بعد.

انبونک یا خیارک آلو

روی میوه نقاط سفید رنگ یا جوشهایی ظاهر میشود و با رشد میوه این جوشها توسعه میابد. گوشت میوه اسفنجی میشود. رشد هسته متوقف شده و قهوهای و چروکیده و پوک میشود. میوه به طور غیر عادی و سریع طویل میشود. میوه های مبتلا بدشکل و خمیده و خشک میشود. سرشاخه ها خیلی طویل وپیچیده میشوند. درشرایط بارانی و خنک شدت بیماری بیشتر است.

درمان

سمپاشی زمستانی با محلول بردو به نسبت ۵ یا ۶ × ۱۰۰۰ و سمپاشی بهاره با اکسی کلرور مس به نسبت ۲×۱۰۰۰ بعد از ریزش گلبرگها و مشخص شدن میوه ها انجام شده و ۱۵ روز بعد تکرار شود.                                                               

لکه قرمز برگ آلو

بر روی برگها لکه های گرد که ابتدا زرد وبعدا قرمز نارنجی براق درمیاید دیده میشوند. سطح فوقانی برگ درمحل آلودگی کمی متورم میشود. قبل از موعد برگها میریزد. درحالت شدت بیماری محصول کوچک میماند.

درمان

در فصل پاییز بعد از ریزش برگها ودر زمستان قبل از متورم شدن جوانه ها سمپاشی با محلول بردو ۵×۱۰۰۰ حالت پیشگیری دارد. سمپاشی با زینب در ماههای اردیبهشت و خرداد به نسبت ۲×۱۰۰۰ با مشاهده علاعم  انجام شده و ۱۰ روز بعد تکرار میشود.

زنگ آلو

آلودگی بیشتر روی شاخه های پایینی و پاجوشها دیده میشود. ابتدا لکه های گوشه دار و زرد رنگ در هر دو سطح برگ دیده شده وسپس در سطح تحتانی این نقاط بصورت جوشهای قهوه ای و اسپوردار قارچ تشکیل میشود امکان دارد این جوشها تمام قسمت برگ را بگیرد. روی میوه لکه های کوچک سبز تیره و آبدیده ظاهر میشود که رشد این لکه ها نسبت به بافت مجاور کم و گود دیده میشود وبعدا روی آنها جوشهای زنگ تشکیل میشود.

درمان

سمپاشی زمستانی با محلول بردوی ۵×۱۰۰۰ و در ماههای اردیبهشت و خرداد با زینب به نسبت ۲×۱۰۰۰ سمپاشی و۱۰ روز بعد تکرار شود .. در پاییز نیز با سولفور۵ درصد سمپاشی شود حالت پیشگیری دارد.

سمپاشی با سموم بیولوژیک

بیماری برگ نقره ای آلو و گوجه

اولین نشانه در بهار روی برگها دیده میشود قسمت هوایی برگ در اثرحمله بیماری به رنگ خاکستری نقره یا سربی دیده میشود در ادامه بیماری شاخه نیز مبتلا شده و به رنگ قهوه ای در میاید. بیشتر سطح فوقانی برگ جلای فلزی بخود میگیرد. رشد برگ طبیعی بوده و در ادامه بیماری قسمتی از برگ زبر و سخت شده و کناره های آن پاره و قهوه ای میشود. شاخه های آلوده در ادامه آلودگی دارای انشعاباتی بشکل جاروی جادوگر درمیاید.

درمان

درختان بسیار مبتلا را باید برید و منهدم کرد. در فصول پاییز و زمستان و زمان استراحت درخت باید درختان آلوده را هرس کرد نه بصورت سنگین و سپس با قارچ کش بردو با نسبت ۷×۱۰۰۰ سمپاشی شود.. در مناطق آلوده خاک زراعی باید تقویت شده وبهداشت رعایت شود .

بیماری شانکر باکتریایی درحتان میوه هسته دار

گموز باکتریایی و بلاست شکوفه نام دیگر بیماری است که درختان گیلاس – هلو- گوجه – بادام – زردآلو را مبتلا میکند . علائم شامل تغییر رنگ و تیره شدن قسمتی از تنه وشاخه ها و بروز شانکر در این قسمتها به خصوص درکنار جوانه های در حال رشد به صورت فرورفتگی میباشد. بافت پوست درناهیه شانکر تیره رنگ وبافت زیرین آن قهوه ای ولزج واسفنجی است. آلودگی شکوفه ها بصورت آبسوختگی و قهوه ای و پژمرده دیده میشود. در مواردی هم قسمتی از درخت یا تمامی آن سبز خشک شده و ریشه سالم مانده و تولید پاجوشهای زیادی میکند. در شکوفه ها وشاخه های گل دهنده تحت شرایط جوی مساعد ضمن خشک کردن شکوفه ها و شاخه های گل دهنده موجب مرگ سریع شاخه ها میشود.

درمان

سمپاشی با محلول بردو به نسبت ۷×۱۰۰۰ در پاییز و به همان نسبت در بهار قبل از بیداری درخت مناسب است. سمپاشی با اکسی کلرور مس به نسبت ۲×۱۰۰۰ بعد از ریزش گبرگها برای پیشگیری و درمان مناسب است .

آتشک گلابی

اولین علائم ۲الی۳ هفته بعد از باز شدن گلها ظاهر میشود . گلها آبسوخته شده و سریعا چروکیده شدهبه رنگ قهوه ای متمایلب به سیاه درمیاید. در اثر گسترش بیماری رشد میوه به تاخیر میافتد سپس برگها نیز مبتلا میشوند وبه رنگ قهوه ای تیره درآمده و آویزان شده می میرند. سرشاخه ها از انتها شروع به خشک شدن میکنند پوست آنها قهوه ای تیره شده ابتدا نرم و پس از چندی پلاسیده و سخت میشوند. پوست شاخه ها نیز ابتدا آبسوخته شده بعدا تیره میشوند و بصورت فرورفتگی خشک درمیایند. میوه نیز ابتدا آبسوخته شده و سپس قهوه ای و پلاسیده و خشک شده و سیاه میشود و به درخت آویزان میماند.

درمان

سمپاشی زمستانی با محلول بردو به نسبت ۷×۱۰۰۰ به همراه روغن ولک ۲% قبل از شکوفه دادن درخت مناسب است. سمپاشی با سولفات مس ۵ کیلو × ۱۰۰۰ لیتر آب در پاییز برای پیشگیری مناسب است.

بیماری لکه سیاه گلابی

شبیه لکه سیاه سیب است . در گلابی خسارت در روی شاخه ها بسیار زیاد است و برای سال آینده نیز روی شاخه ها می ماند . برگها کمتر و میوه ها و سرشاخه ها بیشتر آلوده میشوند. اولین نشانه ها در زیر برگهای کوچک جوانه گل به رنگ زیتونی روشن دیده میشود و پس از مدتی مخملی و خاکستری تیره میشود. لکه های روی میوه مدور و به رنگ زیتونی روشن بوده که بعدا سیاه رنگ میشود . اگر میوه در اول فصل آلوده شود میوه ها بعدا بدشکل شده میریزند . اگر در آخر فصل آلوده شوند بر روی آن لکه های کوچک بوجود می آید.

درمان

اولین سمپاشی قبل از گل و بلافاصله بعد از متورم شدن جوانه هاست  که با اکسی کلرور مس ۲×۱۰۰۰ سمپاشی میشود. سمپاشی دوم بعد از ریزش گلبرگها ست که به فاصله ۱۰ روز ۳ بار تکرار میشود با یکی از سموم قارچی آلی مانند بنومیل ۱×۱۰۰۰ ویا کاپیتان ۳ × ۱۰۰۰  ویا دودین ۱×۱۰۰۰ انجام میگیرد.  

بیماری لکه سفید برگ گلابی

نشانه ها از اوایل تابستان به صورت لکه های سفید خاکستری مشخص روی برگهای گلابی دیده میشوند که کاملا گرد میباشند و بتدریج اندازه آنها بزرگ شده و مرکز خاکستری و حاشیه آنها قهوه ای میباشد و بر روی قسمت خاکستری مرکز لکه های سیاه دیده میشود. بر اثر شدت بیماری در مرداد ماه برگهای درخت میریزند. شدت بیماری در مناطق مرطوب و در فصل گرم بیشتر است.

درمان

سمپاشی زمستانی با محلول بردو به نسبت ۵×۱۰۰۰ به همراه روغن ولک ۲۰% جهت پیشگیری مناسب است. همچنین سمپاشی با بنومیل ۱×۱۰۰۰ ویا کاربندازیم ۱×۱۰۰۰ ویا تیرام ۱×۱۰۰۰ بعد از ریزش گلبرگها مناسب است وباید ۱۰ روز بعد تکرار شود.

بیماری لکه سیاه سیب

اولین نشانه به صورت لکه های روشن زیتونی رنگ در زیر سطح برگهای کوچک جوانه گل ظاهر میشود پس از مدت کوتاهی سطح لکه های زیتونی به صورت مخملی و خاکستری تیره درامده ومدور میشود تعدا رنگ مخملی به سیاه شفاف تبدیل میشود. لکه ها در برگهای جدید در روی برگ ودر برگهای بزرگ در زیر برگ دیده میشود. پس از آلودگی شدید لکه ها بهم چسبیده وبرگ حالت پیچیدگی بخود میگیرد و سپس میریزند. لکه های روی میوه ابتدا مدور مخملی و زیتونی رنگ بوده بعدا سیاه و بعضی اوقات شکاف برمیدارند. پوست میوه چوب پنبه ای شده وحاشیه و قسمتهای دیگر ترک برمیدارد واگر در اول فصل میوه آلوده شود بدشکل شده و میریزد و اگر در آخر فصل میوه آلوده شود لکه ها کوچک و کمرنگ شده و شاید دیده نشود ولی در انبارلکه ها بزرگ شده و به رنگ سیاه درمیاید.

درمان

مبارزه زراعی در فصل پاییز و زمستان برای پیشگیری بسیار مهم است .. سمپاشی زمستانی با محلول بردو ۵×۱۰۰۰ به همراه روغن ولک ۲۰% لازم است. بعد از ریزش گلبرگها سمپاشی با یکی ازسموم قارچی مانند کاپیتان به نسبت ۳×۱۰۰۰ و یا دودین به نسبت ۲×۱۰۰۰ ویا بنومیل به نسبت ۱×۱۰۰۰ برای درمان مناسب است و۱۰ روز بعد تکرار در ۳ مرحله لازم است.

بیماری سفیدک سطحی سیب

این بیماری پاجوشها – شاخه های یکساله شاخه های جوان– برگها شکوفه ها و میوه سیب را مورد حمله قرار میدهد. در اوایل بهار لکه های خاکستری یا سفید کثیف در سطح تحتانی برگها ظاهر میشود و سپس برگها ناصاف و پیچیدگی پیدا میکند. وقتی که برگهای جوان مبتلا شدند طولشان بیشتر شده ولی عرضشان تغییر نمیکند. برگها سخت و ترد شده وقبل از خزان میریزند. در اواسط تابستان حالت آردی از روی شاخه ها برداشته میشود واندامهای سیاه رنگ کوچکی دیده میشود. رشدشاخه ها متوقف شده وقسمتهای حساس خشک میشود.  برگهایی که درسال بعد روی این شاخه ها میروید زودتر مبتلا میشوند و جوانه های جانبی کشیده و به رنگ قرمز در میاید.

درمان

کمبود شدید یا زیادی بیش از حد ازت در گیاه این این بیماری را توسعه میدهد. قطع پاجوشها که بیشتر آلوده میشوند در کاهش بیماری موثر است درختان آلوده را باید بدقت هرس کرد و سرشاخه ها را از محل بین جوانه پنجم و ششم برید .. سمپاشی در بهار قبل از شکوفه دادن درخت با بنومیل ۱×۱۰۰۰ وبه فاصله ۶ روز تکرار میشود در ۴ الی ۵ مرحله بعد از تشکیل میوه نیز سمپاشی با توپاس مفید است.

شانکر درخت سیب

بیماری به تمام قسمتهای چوبی درخت حمله میکند. نشانه بیماری روی تنه درخت به شکل زخمی که بیضی شکل بوده واندازه آن متغییر است دیده میشود. حدواسط ناحیه سالم و آلوده بصورت شکافی از یکدیگر جدا میشود. در ناحیه سطح آلودگی چین خوردگی وشکاف دیده میشود. در بالای قسمتهای آلودگی  شاخه  خشک میشود. در روی سرشاخه های درخت نشانه های بیماری ابتدا بصورت لکه های گرد و کوچک ظاهر شده سپس این لکه ها بصورت فرورفتگی در میایند. روی زخمها پوسته نازک کاغذی دیده میشود که با کنار زدن آن عامل بیماری دیده میشود.

درمان

تقویت وسالم نگهداشتن درخت در طول رشد آن با دادن کودهای میکرو شیمیایی وحیوانی برای جلوگیری از بیماری موثر است. برای جلوگیری از نفوذ قارچ باید از زخمی شدن درخت جلوگیری کرد مانند عملیات مکانیکی و حمله حشرات. شاخه های شانکر را باید ۱۵ سانتیمتر پایین تر از محل آلودگی قطع کرد. هر سال درختان را باید با ترکیب (چسب باغبانی – محلول بردو – سریش ) که بصورت غلیظ به تنه درختان مالیده میشود ضدعفونی کرد.

بیماری موزائیک سیب

 اولین نشانه عبارت است از حالت موزائیکی خفیف برگها که ممکن به ابلغی منجر شود و قسمتی ازپهنک برگ را اشغال نماید و لکه ها ممکن است سفیدزرد یا سبزروشن وبه اشکال متفاوت باشد که ممکن است دریک قسمت ویا درتمام درخت باشد .. برگ در محل لکه های بزرگ سفید یا زرد رنگ پریده که غالبا نکروزه شده است خشک میشوند ..میوه ها مستقیما از ویروس صدمه ای نمی بینند ولی چون سطح برگ کم میشود ودرخت ضعیف درنتیجه رشد آن کم وشاخ وبرگ کمی دارد وحاصل نیزکم میشود.. علائم موزائیک برگ در بهارواوایل تابستان بیشتر دیده میشود ودر دوره ای که حرارت زیاداست علائم کمتر دیده میشود ..

درمان

استفاده از پیوندکهای سالم وقوی وعاری از ویروس جهت پیوند زدن به پایه های سیب ..استفاده ازکودهای میکرو و آهن در زمان رویش درخت ..سمپاشی زمستانی با محلول بردو۵×۱۰۰۰به همراه روغن ولک۲۰%

بیماری سرطان تنه و شاخه سیب (شانکر اروپایی درختان میوه دانه دار)

نشانه های اولیه بیماری بعد از چند هفته قابل رویت خواهد بود و پوست در محل آلودگی برنگ قهوه ای تیره وسست وگرد درمیاید اگرپوست محل آلودگی را کنار بزنیم لایه های متعددی را می بینیم که اطراف یک حفره مرکزی را فراگرفته اند که  این حفره تا قسمت داخلی چوب گسترش یافته است و این لکه ها بیشتر در محل انشعاب شاخه های فرعی از اصلی متمرکز می شوند .. شانکرها ابتدا بصورت نواهی کوچک و گرد وقهوه ای معمولا در محل زخم افتادگی دمبرگها تشکیل میشود چون بافت مورد حمله بیماری کمتر رشد میکند در حدفاصل بافت بیمار و سالم ترک می خورد گاهی ممکن است شته خونی سیب شاخه وتنه سیب را مورد حمله قرار دهد وبراثر تغذیه آن شانکرهایی را بوجود بیاورد که شبیه سرتان است .. در اثر انتشار بیماری در سالهای بعد چون بافت قسمتهای مبتلا رشد نمی کند و قسمتهای سالم رشد عادی دارد در نتیجه برجستگیها و فرورفتگیهای زیاد و بزرگ بدشکل روی تنه و شاخه ها ایجاد می شود و سرانجام درخت خشک وازبین می رود

درمان

قطع بلافاصله قسمتهای شانکرداردرخت وسوزاندن آنها .. سمپاشی با محلول بردو ۵ × ۱۰۰۰ در فصل پاییز و در بهار قبل از رویش درخت .. پانسمان زخمهای درخت با ترکیب (چسب باغبانی-محلول بردو-سریش) بعد از ریزش گلبرگها سمپاشی با سموم قارچ کش مانند اکسی کلرورمس یا کاپیتان با تکرار ۳ الی ۵ نوبت در جلوگیری ازانتشار بیماری موثر است ..
   

بیماری ویروسی کتابی شدن تنه و شاخه های سیب

 اولین علامت وجود مختصرفرورفتگیطولی یا پهنشدن خفیف تنه یا شاخه های اصلی است این فرورفتگیها بعدا عمیقتر شده و شاخه ها ممکن است بحالت کتابی درآمد وپیچ خوردگی پیدا کنند و این علائم اول روی شاخه های مسن تر بوجود میاید. معمولا درختان یک سال بعد از مبتلا شدن علائم را نشان میدهند. کتابی شدن اغلب موجب شکاف خوردن تنه گردیده و عوامل بیماری زا مانند قارچ باکتری سرما به درخت نفوذ کرده وصدمات بیشتری را وارد میکند. نشانه های بیماری فقط روی قسمتهای چوبی تنه وشاخه بوجود میاید ودر برگ ومیوه هیچ علامتی دیده نمیشود.

درمان

درختانی را که به شدت مبتلا شده اند ویا چندسالی است که مبتلا هستند باید برید و سوزاند. برای پیوند از درختان سالم و قوی استفاده کرد. برای تهیه نهالهای پیوندی سالم از پایه هایی استفاده کرد که ازکشت بذر بدست آمده باشند. برای کنترل حشرات پوست خوار که ناقل بیماری هستند علفهای هرز را ازبین ببرید.

جهت مشاهده مهمترین مطالب مرتبط می توانید بر روی هر یک از عناوین زیر کلیک کنید:

نکاتی درباره آفات و بیماری‌های جنگل‌های کشور

تولید بذر گیاهان روغنی مقاوم به بیماری‌ها و آفات

تاثیر آفات و سموم بر محیط زیست

سوختگی و شب‌پره شمشاد، ۲ آفت جنگل های شمال

لینک کوتاه:برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.