اقتصاد سبز
کد مطلب: 78908
11:00
14 مهر 1397

پرداخت سیزده میلیارد دلار یارانه سوخت برای تولید برق در کشور

محمد ابراهیم رئیسی، کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی و مالی

زیست آنلاین: با توجه به میزان سوخت مصرفی نیروگاه های حرارتی، و اختلاف قیمت سوخت یارانه ای با قیمت‌های اقتصادی آن، سالانه سیزده میلیارد دلار یارانه به تولید برق از این نیروگاه ها تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که میزان پرداختی یارانه سوخت برای تولید برق به ازا هر ایرانی برابر با ۱۶۳ دلار در سال میباشد، این مبلغ ماهانه مبلغی معادل ۱۱۷هزارتومان برای هر ایرانی است. البته توزیع این یارانه نیز ازموارد قابل توجه میباشد که نیازمند بررسی های بیشتری است.

یارانه پرداختی به بخش  حرارتی به طور عمده یارانه ای است که به بخش سوخت مصرفی این نوع نیروگاه ها پرداخت میشود. به منظور محاسبه این مقدار باید ابتدا میزان سوخت مصرفی برای تولید برق از منابع حرارتی را محاسبه کرده و سپس با محاسبه اختلاف قیمت سوخت یارانه ای با ارزش اقتصادی سوخت(حذف یارانه ها) در انواع حامل های سوخت مصرفی نیروگاه ها این مقدار را محاسبه نمود. 
شرکت مادر تخصصي توانير هرساله آمارهاي مختلفي را در خصوص صنعت برق کشور منتشر مي کند که معتبرترين منبع آماري اين صنعت مي باشد. نشريه آمار تفصيلي صنعت برق ايران ويژه مديريت راهبردي درسال  ١٣۹۶ آخرين مورد از اين آمارها مي باشد که توسط دفتر فناوري اطلاعات ، ارتباطات و آمار، معاونت تحقيقات و منابع انساني توانير منتشر شده است. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که نيروگاه هاي حرارتي توليد کننده برق در کشور، شامل نيروگاه هاي بخاري، گازي، سيکل ترکيبي و ديزلي هستند که مجموعا توليد ويژه آنها  ۲۸۸۴۳۸ ميليون کيلووات ساعت برق است. گاز طبيعي عمده ترين سوخت فسیلی مصرفي نيروگاه هاي کشور است و سوخت هاي مايع گازوئيل و نفت گوره ديگر سوخت هاي مورد استفاده مي باشد. نفت گوره را تنها نيروگاه هاي بخاري به مصرف مي رسانند. جدول زير اطلاعات مربوط به توليد برق و مصرف سوخت را در سال ۱۳۹۶ براي انواع سوختها و انواع نيروگاه ها نشان مي دهد.  
 

مصرف سوخت های فسیلی

مأخذ: آمارنامه تفصيلي صنعت برق – ويژه مديريت راهبردي در سال ۱۳۹۶ و محاسبات پژوهشگر

با توجه به جدول فوق سوخت اصلي نيروگاه هاي کشور گاز طبيعي است. و استفاده از سوخت مايع گازوئيل و نفت گوره به عنوان سوخت کمکي به هنگام عدم امکان گازرساني به نيروگاه ها به دلايل مختلف صورت مي گيرد.
  از آنجا که هدف از تهيه اين گزارش برآورد میزان یارانه پرداختی به برق تولیدی است ابتدا باید اطلاعات کوتاهی در خصوص قیمتهای یارانه ای سوخت ارائه گردد.
در حال حاضر نیروگاه های کشور سوخت گاز خود را با قیمت ۶۰۰ ریال به ازا هرمتر مکعب  دریافت می کنند.  و نفت کوره به ترتیب ۳۰۰۰ ریال  است.این در حالی است که ارزش اقتصادی  هرمتر مکعب گاز با توجه به با توجه به طرحهای مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص طرحهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۳ سنت دلار اعلام شده است  . ارزش اقتصادی هر لیتر تفت کوره و گازوئیل نیز براساس قیمتهای فوب خلیج فارس برابر با  ۵۵ سنت دلار است.با توجه با این ارقام هزینه های یارانه به ازا هرمتر مکعب گاز و هرلیتر گازوئیل و نفت کوره در جدول زیر محاسبه شده است. در این محاسبات نرخ برابری دلار معادل ۸۶۶۵۸ ریال در نظر گرفته شده است. 

میزان یارانه پرداختی

*با توجه با این ارقام میتوان یارانه پرداختی  سالانه را برای تولید برق در کشور محاسبه نمود میزان مصرفی هریک ازانواع سوخت و ارزش یارانه پرداختی در جدول ۳ محاسبه شده است.

بیشتر بخوانید: برق تجدید پذیر گران نیست، برق فسیلی یارانه می گیرد

ارزش یارانه پرداختی

با توجه به میزان سوخت مصرفی نیروگاه های حرارتی، و اختلاف قیمت سوخت یارانه ای با قیمت‌های اقتصادی آن، سالانه سیزده میلیارد دلار یارانه به تولید برق از این نیروگاه ها تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که میزان پرداختی یارانه سوخت برای تولید برق به ازا هر ایرانی برابر با ۱۶۳ دلار در سال میباشد، این مبلغ  ماهانه مبلغی معادل ۱۱۷هزارتومان برای هر ایرانی است.  البته توزیع این یارانه نیز ازموارد قابل توجه میباشد که نیازمند بررسی های بیشتری است.
اما با توجه به میزان مصرف هریک از انواع سوخت برای تولید یک کیلووات ساعت برق در سال ۱۳۹۶ میتوان میزان یارانه پرداختی برای هرکیلووات ساعت برق را نیز محاسبه نمود.

ارزش یارانه پرداختی سالانه به سوخت برای تولید

* پی نوشت: البته محاسبات دیگری نیز برای برآورد ارزش اقتصادی گاز براساس هزینه فرصت گاز مصرفی انجام شده است که ارزش هرمتر مکعب گاز را بر اساس گاز صادراتی۰/۴۲۶دلار،گاز تزریفی به چاه نفت ۰/۵۹دلار،جایگزین نفت صادراتی۰/۴۲نشان میدهد.

 

لینک کوتاه:برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.