زیست آنلاین | نخستین سایت تخصصی اقتصاد سبز ایران 8 ارديبهشت 1401 ساعت 14:18 https://www.zistonline.com/news/86321/بررسی-گونه-های-خطر-انقراض-گسترش-بانک-های-ژنی-کشور -------------------------------------------------- طی تفاهم‌نامه دانشگاه تهران با سازمان حفاظت محیط زیست صورت می‌گیرد عنوان : بررسی گونه‌های در خطر انقراض و گسترش بانک‌های ژنی در کشور -------------------------------------------------- همکاری‌های مشترک دانشکده زیست‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران با موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در زمینه‌های آموزش تاکسیدرمی تخصصی نوین، روش‌های مولکولی بررسی گونه‌های در خطر انقراض و همچنین بانک‌های ژنی گسترش پیدا می‌کند. متن : به گزارش زیست آنلاین، ظرفیت‌های همکاری‌های مشترک بین دانشکده زیست‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست مشترک دکتر مهران حبیبی رضایی رئیس دانشکده زیست‌شناسی دانشکدگان علوم و دکتر محمد مدادی مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، همکاری‌های مشترک دانشکده زیست‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران به عنوان قطب تبارزایی موجودات زنده کشور و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی به‌ویژه در حوزه موزه‌های تاریخ طبیعی گسترش پیدا می‌کند. به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، همچنین تبادل نمونه‌های موزه‌ای و همکاری در زمینه‌های شناسایی نمونه‌ها توسط محققان و دانشجویان در قالب پایان‌نامه‌ها و فرصت‌های مطالعاتی، آموزش و تربیت نیروهای کارآمد در زمینه موزه و موزه‌داری، حفاظت از نمونه‌ها و آموزش تاکسیدرمی تخصصی نوین، همکاری مشترک در زمینه به‌کارگیری روش‌های مولکولی بررسی گونه‌های در خطر انقراض و همکاری در زمینه بانک‌های ژنی و سایر موارد مورد تاکید قرار گرفت. طرفین بر پیگیری موضوعات مشترک مورد علاقه دو طرف در قالب انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهای فی‌مابین تاکید کردند./ایسنا