زیست آنلاین | نخستین سایت تخصصی اقتصاد سبز ایران 16 اسفند 1399 ساعت 20:12 https://www.zistonline.com/news/83881/سازمان-محیط-زیست-باید-فصل-الخطاب-قانون-آب-قرار-گیرد-حق-وتو-داشته-باشد -------------------------------------------------- موضع سازمان محیط زیست اعلام شد: عنوان : سازمان محیط زیست باید فصل الخطاب قانون آب قرار گیرد و حق وتو داشته باشد -------------------------------------------------- زیست آنلاین: سازمان محیط زیست در تشریح موضع خود در خصوص پیشنویس قانون آب اعلام کرد : با توجه به اهمیت محیط زیست شکننده کشور و تاثیرپذیری جدی اکوسیستم شکننده و حساس کشور از تصمیمات درباره حوزه آب، نظر سازمان محیط زیست به عنوان فصل الخطاب قرار گیرد و حق وتو برای این سازمان درباره قانون آب لحاظ گردد. متن : به گزارش زیست آنلاین، سازمان محیط زیست نظرات خود را در قالب سه بخش: کلیات، اصلاحات پیشنهادی شامل 63 بند و مواد پیشنهادی شامل  15 بند اعلام کرد. در این اعلام مواضع، از اینکه وزارت نیرو قصد دارد خود را مالک آب قلمداد کند انتقاد شده است همچنین از وزارت نیرو خواسته شده آب شرب را در مقابل حق آبه ها قرار ندهد چرا که زمینه جنگ بخش های مختلف را در جامعه فراهم کرده است. همچنین پیشنهاد شده است مدیریت آب در قالب تاسیس نهادی ذیل معاونت اول رئیس جمهوری اداره شود تا همه ذی نفعان بتوانند به صورت عادلانه و بی طرف در مدیریت و بازار آب مشارکت داشته باشند. مواضع کامل سازمان محیط زیست را در لینک زیر بخوانید اینجا فایل PDF را دانلود کنید