زیست آنلاین | نخستین سایت تخصصی اقتصاد سبز ایران 7 آذر 1400 ساعت 18:05 https://www.zistonline.com/news/85717/افزایش-500-مگاوات-نیروگاه-تجدیدپذیر-تابستان-سال-آینده -------------------------------------------------- وزیر نیرو: عنوان : افزایش 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا تابستان سال آینده -------------------------------------------------- وزیر نیرو از افزایش 500 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌ تجدیدپذیر به توان تولید برق کشور تا تابستان سال آینده خبر داد. متن : به گزارش زیست آنلاین، از وزارت نیرو، "علی اکبر محرابیان" اظهار کرد: با توجه به کسری تولید برق نسبت به تقاضای آن، ضرورت داشت که برای تامین بخشی از این کسری‌ها برنامه‌ریزی کنیم و بر این اساس برنامه‌ای که طی چهار سال آینده پیش بینی کردیم، افزایش 30 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور است به گونه‌ای که 20 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در سطح کشور به بهره‌برداری برسانیم. وی افزود: برای تابستان سال آینده برنامه‌ریزی کرده بودیم تا 5 هزار مگاوات برق به ظرفیت تولید کشور بیفزاییم اما با تلاش‌های انجام گرفته توانستیم که یک هزار مگاوات را هم به این برنامه اضافه کنیم. این 6 هزار مگاوات شامل 4500 مگاوات نیروگاه حرارتی، 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و 1000 مگاوات هم ارتقای توان تولید یا به‌روز کردن نیروگاه‌های موجود است. وزیر نیرو ادامه داد: تا به این لحظه در مجموع چهار واحد با ظرفیت 800 مگاوات به بهره‌برداری رسیده و به شبکه سنکرون شده است. در طول ماه‌های آینده نیز یکی پس از دیگری این واحدها به بهره‌برداری می‌رسند البته امیدواریم در تامین منابع آن‌ها بر اساس پیش‌بینی‌ها شاهد کمک دولت و مجلس باشیم تا این منابع به موقع تزریق شوند. محرابیان گفت: با بسیج منابع داخلی کشور شامل اعتبارات بودجه‌ای و سرمایه های سرمایه گذاران، بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و روش‌های مختلفی که برای تامین مالی وجود دارد می‌توانیم برنامه‌ها را اجرایی کنیم. وی با اشاره به تولید 900 مگاوات برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور، افزود: این ظرفیت محصول سال‌ها سرمایه گذاری است اما برای تابستان سال آینده پیش بینی کردیم که 500 مگاوات دیگر را به ظرفیت نیروگاه‌ها تجدیدپذیر کشور اضافه کنیم. وی ادامه داد: نیروگاه های تجدیدپذیری که برای تابستان پیش‌بینی کردیم، انواع مختلفی دارد و شامل نیروگاه های خورشیدی، بادی، زیست توده و نخستین نیروگاه زمین گرمایی است که این نیروگاه زمین گرمایی در منطقه مشگین شهر به بهره برداری می‌رسد. وزیر نیرو بیان کرد: امیدواریم این نیروگاه زمین گرمایی را که از خیلی سال پیش عملیات آن شروع شده اما به بهره‌برداری نرسیده بود، طی سه ماه آینده به بهره‌برداری برسد.