زیست آنلاین | نخستین سایت تخصصی اقتصاد سبز ایران 2 خرداد 1402 ساعت 17:24 https://www.zistonline.com/news/87110/ارزیابی-محیط-زیستی-برنامه-هفتم-توسعه-حذف-نشده -------------------------------------------------- مدیر دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست؛ عنوان : ارزیابی محیط‌زیستی در برنامه هفتم توسعه حذف نشده است --------------------------------------------------  مدیر دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگرچه ارزیابی محیط‌زیستی در لایحه برنامه هفتم توسعه حذف نشده اما به آن قدرتی که مورد انتظار بود هم نیامده است. متن : به گزارش زیست آنلاین، سعید کریمی روز سه شنبه در مورد خبری که در کانال ها مبنی بر حذف محیط‌زیست و ارزیابی محیط‌زیستی در لایحه برنامه هفتم توسعه در فضای مجازی منتشر شد، به خبرنگار محیط زیست ایرنا توضیح داد: چنین خبری صحت ندارد اما متنی که به بخش برنامه و بودجه سازمان محیط زیست داده بودیم تا آنها به سازمان برنامه و بودجه بدهند و در برنامه هفتم لحاظ شود، در متن برنامه هفتم تا حدودی تغییر کرده است. وی اظهار داشت: متنی که از برنامه هفتم توسعه مشاهده شد، بحث ارزیابی آثار محیط زیستی پروژه ها آمده و حذف نشده است اما ادبیات آن نسبت به متنی که سازمان محیط زیست داده بودیم تا حدودی تغییر کرده است در واقع آن متنی که مد نظر ما بود، نیست. وی تاکید کرد: البته هنوز متن اصلی برنامه توسعه به صورت رسمی بیرون نیامده و متنی که منتشر شده، غیر قابل استناد است اما بر روی همین نسخه غیرقابل استناد می توانیم بگوییم که موضوع ارزیابی حذف نشده است اما ادبیات آن به گونه ای تغییر کرده و مواردی که اعلام کرده بودیم را تغییر دادند. وی تصریح کرد: اینکه در برنامه هفتم توسعه ارزیابی محیط زیستی باید باشد جای حرفی نیست اما متنی که اکنون آمده ممکن است تا حدودی روی کیفیت و زمان بندی ها اثر بگذارد. مدیر دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم تا متن پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود، البته این متنی هم اکنون در این نسخه غیرقابل استناد آورده شده مانند برنامه ششم توسعه نگارش شده یعنی آنها دوباره به همان ادبیات و متن برنامه ششم برگشتند در حالی که ما می خواستیم محکم‌تر و قوی‌تر از آن باشد./ایرتا