زیست آنلاین | نخستین سایت تخصصی اقتصاد سبز ایران 16 تير 1400 ساعت 11:22 https://www.zistonline.com/news/84870/آثار-بزرگ-زاده-قابلیت-تبدیل-فیلمنامه-سینمایی-کتاب-استكاتو-تلفیق-علم-هنر -------------------------------------------------- در آیین رونمایی از کتاب های استكاتو و انديشه هاي يك مدير تراز عنوان شد: عنوان : آثار بزرگ زاده قابلیت تبدیل به فیلمنامه سینمایی دارد/ کتاب استكاتو تلفیق علم و هنر -------------------------------------------------- از دو کتاب "استكاتو" و "انديشه های يك مدير تراز" به قلم عيسی بزرگ زاده با حضور جمعی از صاحب‌نظران حوزه ادب و هنر، جامعه‌شناسی و محیط‌زیست رونمایی شد. متن : به گزارش زیست آنلاین، از دو کتاب "استكاتو" و "انديشه های يك مدير تراز" به قلم عيسی بزرگ زاده باحضور دكتر فاضلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، محمد درويش، كنشگر اجتماعی-محیطزیستی، فرهاد توحيدی، فيلمنامه نويس ، شهاب آگاهی، كارگردان تاتر و فریاد ناصری، کارشناس ادبیات و فلسفه و مدير نشر حكمت كلمه و عیسی بزرگ‌زاده نویسنده رونمایی شد. بنابراین گزارش محمد درويش، كنشگر اجتماعی-محیطزیستی، در آيين رونمايی از اين آثار گفت:  به عنوان يك كنشگر اجتماعی برای اولين بار شاهد حضور فعالان حوزه آب در ادبيات بودم و با تبريك به نويسنده اين آثار، اين نقطه را شروع درك عميق تری برای گفتگو و تلاشی برای پيوند ميان محيط زيست و فعالان آب می‌دانم. درویش با اشاره به برخی  جزئيات در كتابهای بزرگ‌زاده گفت: این آثار يادآور آثار فاخر داستانی است و پرسش این است که چه اتفاقی افتاده که بزرگ‌زاده تصمیم به این کار گرفته است. بزرگ‌زاده در پاسخ گفت: به‌رغم همه تلاشهای که برای اعمال دیدگاههای فنی در تعریف و پیدایش پروژه‌های توسعه‌ای در گذشته شده است، متاسفانه شرایط توسعه مطلوب نیست و ما در کشور با توسعه مخرب رو‌به‌رو هستیم. ده، پانزده سال پیش تصور می‌کردم که اشکال در کم دانشی است، اکنون فکر می‌کنم که دانش توسعه پایدار در کشور هست. بیشتر کسانی که در این حوزه‌ها کار می کنند از تبعات توسعه مخرب آگاهند ولی ما باز با توسعه نامتوازن طرف هستیم. به این نکته رسیدم که مشکل در دانستن نیست، در باور و ایمان به توسعه پایدار است. وقتی جامعه‌ای به این نقطه می رسد دیگر کار دانشی، سیاسی و... جواب نمی دهد باید کار فرهنگی کرد. بزرگ زاده عنوان کرد: بنابراین از سه یا چهار سال  گذشته شروع به نوشتن اين كتاب ها كردم كه تاکنون حداقل 20 بار بازنويسی شده است. وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: اين اتفاق خوبی است که ادبيات و هنر باعث گفتگوی آرام در بين صاحب نظران محيط زيست و مهندسين مي شود. **آثار بزرگ زاده قابلیت تبدیل به فیلمنامه سینمایی دارد بنابراین گزارش فرهاد توحيدی،فیلنامه نویس برجسته کشور با اشاره به آثار فاخر بزرگ زاده گفت: "استكاتو" از بهترین آثار داستانی است و با توجه به شخصيت پردازی و تصویرسازی ها انجام شده، سه تا چهار داستان از کتابهای استكاتو قابليت تبديل شدن به فيلمنامه سينمايی یا سریال را دارند. وی با نام بردن از برخی آثار ادبی در گذشته که تا حدودی به این فضا – زمین و جامعه دهقانی- نزدیک شده اند، افزود: اين داستان‌ها اتفاق خيلی بزرگي است و به جرأت می توان گفت در حوزه ادبيات پيش از اين، چنین چیزی وجود نداشته است. اين كار توانمندی عيسی بزرگ زاده را نشان می دهد که چگونه بر روي لبه تيغ حركت كرده و بخوبي توانست از عهده اين كار برآيد. **کتاب " استكاتو " تلفیق علم و هنر بنابراین گزارش، دكتر فاضلي، جامعه‌شناس با اشاره به تلفیق فن آوری و هنر در آثار بزرگ زاده گفت: بزرگ زاده بيش از دو دهه مسئول كنترل  كيفیت بخش هاي سازه ای پروژه‌های بزرگ بوده است و تجربيات و يافته‌های خود را در قالب ادبيات به رشته تحرير دراورده است. وی افزود: این انکار گذشته نیست بلکه یک جهش است که حاصل یک جریان اجتماعی است. در واقع داستان هایی که در کتاب "استكاتو" به رشته تحریردر آمده است با عقبه‌ی علمی و فنی، حاصل به بار نشستن یک دهه گفتگو است. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بیان یافته‌ها فنی به زبان هنر و ادبیات، ضمن تلطیف نکته‌ها و پیام‌ها باعث گسترش این پیام‌ها در میان مخاطبان بیشتر می‌شود. **آثار نمايشی بزرگ زاده متنی برای آينده است بنابراین گزارش، شهاب آگاهی، كارگردان تئاتر با اشاره به توانمندی نویسنده‌ی کتاب های "استكاتو" و "انديشه هاي يك مدير تراز" در جذب مخاطب و استفاده از بیان شاعرانه گفت: هنگام مطالعه این آثار هیچ ذهنیتی در خصوص نویسنده ی آنها که از مدیران تراز اول وزارت نیرو باشد نداشتم.از این رو آثار بزرگ زاده را فارغ از يك مدير ديدم.  وی افزود: پس از خواندن قصه اول، به كوه، طبيعت، رودخانه جذب شدم؛ و خودم را مانند اسکی‌بازی دیدم که از زردکوه بالا می‌رود. زبان اثر میان شعر و ناشعر حرکت می کند و این در اثر می‌نشیند. با آقای توحیدی موافقم که داستانهای استکاتو ظرفیت خوبی برای سینمایی شدن دارند. وی با اشاره به نمایش "وقتی ما مردگان بر‌می‌خیزیم" ایبسن گفت: .به نظرم متن نمايشی بزرگ‌زاده، متنی برای آينده است. **استقبال عمومی از دو اثر "استكاتو" و "انديشه های يك مدير تراز" بنابراین گزارش، دكتر فریاد ناصری، کارشناس ادبیات و فلسفه و مدير نشر حكت كلمه در سخنانی به تبیین نقش آثار بزرگ‌زاده در ادبیات توسعه و محیطزیست پرداخت. وی با اشاره به "ایجاد انگیزه در مخاطب" به عنوان یکی از ویژگی های مهم آثار بزرگ زاده گفت: هنوز مانده صدای اين داستان‌ها در ادبيات شنيده شود. وی با توجه به استقبال خوانندگان ازاین دو اثر به ویژه "استكاتو" گفت ما برآن شدیم تا چاپ دوم را طی اواخر تيرماه امسال با ويرايش جديد منتشر كنيم.