زیست آنلاین | نخستین سایت تخصصی اقتصاد سبز ایران 16 خرداد 1402 ساعت 17:30 https://www.zistonline.com/news/87123/شناسایی-منابع-آب-ژرف-استفاده-ظرفیت-شرکت-های-توانمند -------------------------------------------------- عنوان : شناسایی منابع آب ژرف با استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند -------------------------------------------------- «فراخوان شناسایی شرکت‌های توانمند در حوزه مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیک برای شناسایی منابع آب ژرف» توسط ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری منتشر شد. متن : به گزارش زیست آنلاین، معاونت علمی ریاست‌جمهوری در نظر دارد نسبت به شناسایی و بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌ها و مجموعه‌های علمی، فناور و دانش‌بنیان در حوزه مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی به منظور شناسایی منابع آب ژرف در استان‌های با اولویت کشور نظیر اصفهان، یزد، سمنان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی و کرمان اقدام کند. همه شرکت‌ها و مجموعه‌های علمی و دانشگاهی توانمند در «تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی»،  «زمین‌شناسی ساختمانی»، مدل‌سازی سه‌بعدی زمین‌شناسی ساختمانی»، «مدل‌سازی محیط رسوبی»، «مدل‌سازی سه‌بعدی زمین‌شناسی مخزن»، «چینه‌شناسی»، «چینه‌نگاری سکانسی»، «تفسیر محیط‌های رسوبی» و «ژئوشیمی»، «ژئوفیزیک غیرلرزه‌ای همچون گرانی‌سنجی، مغناطیس هوایی، مگنتوتلوریک و ادیومگنتوتلوریک» و «ژئوفیزیک لرزه‌ای شامل لرزه‌ای دوبعدی و سه‌بعدی» می‌توانند در این فراخوان مشارکت کنند. به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس https://ab.isti.ir/ مراجعه کنند.