یادداشت‌ها، صفحه 19

ورود جوامع محلی به پروژه ترسیب کربن

زیست آنلاین :ترسیب کربن با زندگی مردم در برخی از جوامع روستایی عجین شده است و دست آنها را در تامین مخارج زندگی گرفته است و زندگیشان را می چرخاند . سالها قبل وقتی جمعیت زمین زیاد شد و انقلاب صنعتی رخ داد هیچ کسی فکر نمی کرد چرخیدن چرخ صنعت ،چوب لای چرخ محیط زیست می گذارد.

لایحه هوای پاک راهی برای داشتن شهری سبز

زیست آنلاین:لایحه هوای پاک در مجلس نهم مطرح شد و اما در آنجا فرصت بررسی پیدا نکرد و در این دوره نمایندگان مجلس بررسی آن را شروع کردند و در نهایت به مفاد ان رای دادند.

رد پای بشر بر روی طبیعت

زیست آنلاین : زمینی که روی آن زندگی می کنیم آنقدر دستخوش تغییر و نابودی قرار گرفته است که برخی از دانشمندان و متخصصان به فکر ادامه زندگی در کرات دیگر هستند.

ارگانیک و زیر شاخه های ان

زیست آنلاین : مدیریت ارگانیک به زیر شاخه های متفاوتی از جمله مدیریت ارگانیک مزارع، برداشت از عرصه طبیعی تحت مدیریت ارگانیک،باغات ارگانیک ، دامپروری ارگانیک،آبزی پروری ارگانیک،نهاده های مجاز در کشاورزی و فرآوری محصولات ارگانیک تقسیم می شود .

توجه به نهادهای مدنی برای افزایش توان اقتصاد سبز

زیست آنلاین :یکی از دغدغه‌های مهم برای ایجاد کسب و کار سبز مشکلات و مسائلی است که اندک سازمان های متولی برای سبز شدن محصولات ارگانیک اعمال می کنند و راه را برای ایجاد فعالیتی سالم و ایجاد اقتصاد سبز می بندند .

اقتصاد سبز چیست؟

بر اساس تعریف برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد اقتصاد سبز الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شود، در شرایطی که خطرات زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را به طور چشمگیری کاهش می دهد.به بیان ساده تر، اقتصاد سبز را می توان نمونه ای شامل میزان انتشار کربن پایین و منابع کارآمد که همگان به اندازه کافی از آنها بهره مندند، دانست. این اقتصادی است بر پایه سرمایه گذاری های دولتی یا خصوصی که به کاهش انتشار کربن و آلاینده های دیگر، افزایش بهره وری انرژی و منابع، جلوگیری از نابودی تنوع

GPD سبز چیست

در حال حاضر، تعاریف گوناگونی از GDP سبز ارائه شده است. مفهوم GDP سبز براساس محاسبات تولید ناخالص داخلی معارف با رویکرد زیست‌محیطی ارائه شده است بدین معنی که در این مفهوم هزینه‌هائی که صرف حفظ محیط زیست و منابع طبیعی می‌‌شود، از کل تولید ناخالص داخلی و منابع طبیعی می‌شود، از کل تولید ناخالص داخلی کسر نموده و GDP سبز به‌‌دست می‌آید.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24