یادداشت‌ها، صفحه 19

مالچ باشی mnf روشی نو برای کاهش گرد و غبار و ایجاد شغل

زیست انلاین : توفان‌های گردوغبار محور مطالعات بسیاری بوده است و پژوهش های زیادی در مورد علت و چگونگی به وجود امدن آن و راههای مقابله با آن بیان شده است و بسیاری از محققان در جاهای مختلف دنیا طرح ها و برنامه های خود را برای مقابله با این ریزگردها ارائه می کنند

الگوی اقتصاد سبز !

اقتصاد سبز بیش از آنکه برنامه عملیاتی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، برنامه فرهنگی برای چگونه زیستن در کره مسکون است. از این رو تمرکز بر چگونگی مدیریت هر یک از فعالیت های انسانی مانند شیلات–دامپروری –کشاورزی – صنعت – معدن - حمل و نقل–گردشگری و سکونتگاه ها و... نشان می دهد، درجه اهمیت جنبه فرهنگی ملاحظات بهره برداری، بیش از درجه اهمیت جنبه اجرایی و رعایت استانداردها در بهره برداری است.

هرج و مرجی به نام گردشگری در جنگل

زیست آنلاین-چه ساده و راحت بیان می کنند '' ایجاد درآمدهای جایگزین چوب در جنگل، مهمترین بحث این روزهای کشور است. با تصویب قانون توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال، مسئله توسعه طبیعت گردی برای کسب درآمد از جنگل نیز بر سر زبان‌ها افتاده است.''

الگوی اقتصاد سبز !

زیست آنلاین:برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد« undp » اقتصاد سبز را مطرح کرده است. بر این اساس،الگویی که به افزایش رفاه انسان و عدالت اجتماعی منجر شود، اقتصاد سبز تعریف شده است.

جای خالی قنات ها

زیست آنلاین:در شهر تاریخی نیشابور ودریک نشست پیرامون مشکلات محیط زیستی ،یکی از نمایندگان کشاورزان به پشت تریبون رفت وبا بیانی نافذ وغمبارچنین گفت :روزگاری شهر من نهصد قنات روبه قبله داشت که تا همین اواخر بخش مهمی از انها هنوز زنده وپرآب بودند .

زنان و چالش تغییر اقلیم در جهان

مطالعات نشان می دهند که زنان به طور نامتناسبی از بلایای طبیعی رنج می برند. پژوهشی در سال ۲۰۰۷ نشان داد که به طور متوسط زنان در بلایای طبیعی بیش از مردان کشته می شوند.

ورود جوامع محلی به پروژه ترسیب کربن

زیست آنلاین :ترسیب کربن با زندگی مردم در برخی از جوامع روستایی عجین شده است و دست آنها را در تامین مخارج زندگی گرفته است و زندگیشان را می چرخاند . سالها قبل وقتی جمعیت زمین زیاد شد و انقلاب صنعتی رخ داد هیچ کسی فکر نمی کرد چرخیدن چرخ صنعت ،چوب لای چرخ محیط زیست می گذارد.

لایحه هوای پاک راهی برای داشتن شهری سبز

زیست آنلاین:لایحه هوای پاک در مجلس نهم مطرح شد و اما در آنجا فرصت بررسی پیدا نکرد و در این دوره نمایندگان مجلس بررسی آن را شروع کردند و در نهایت به مفاد ان رای دادند.

رد پای بشر بر روی طبیعت

زیست آنلاین : زمینی که روی آن زندگی می کنیم آنقدر دستخوش تغییر و نابودی قرار گرفته است که برخی از دانشمندان و متخصصان به فکر ادامه زندگی در کرات دیگر هستند.

ارگانیک و زیر شاخه های ان

زیست آنلاین : مدیریت ارگانیک به زیر شاخه های متفاوتی از جمله مدیریت ارگانیک مزارع، برداشت از عرصه طبیعی تحت مدیریت ارگانیک،باغات ارگانیک ، دامپروری ارگانیک،آبزی پروری ارگانیک،نهاده های مجاز در کشاورزی و فرآوری محصولات ارگانیک تقسیم می شود .

توجه به نهادهای مدنی برای افزایش توان اقتصاد سبز

زیست آنلاین :یکی از دغدغه‌های مهم برای ایجاد کسب و کار سبز مشکلات و مسائلی است که اندک سازمان های متولی برای سبز شدن محصولات ارگانیک اعمال می کنند و راه را برای ایجاد فعالیتی سالم و ایجاد اقتصاد سبز می بندند .
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24