یادداشت‌ها، صفحه 18

در میان ریزگردها!

*محسن تیزهوشدر حالی که قحطی و گرسنگی به کره ی زمین چیره شده،امنیت_غذایی به شدت تهدید می شود و هر روز محصولات بیشتری نابود می‌شوند،از سوی دیگر طوفان های شدید گرد و غبار زیستن بر روی کره ی زمین را ناممکن ساخته است.

انرژی های جدید راهی به سوی کسب و کار جدید

بخش انرژی های نو و کسب و کارهای نوین ظرفیت هایی بالایی دارند که هنوز زیاد شناخته نشده اند این در حالی است که بخش خدمات راه خود را پیدا کرده است و ظرفیتش مشخص است اما با این وجود انرژی های نوین می توانند ظرفیت های زیادی را فراروی افراد قرار دهند

((خمار آب))

سدها مروج نوعی از مصرف زدگی به آب مجازی وحقیقی شده اند که فرمی غیر طبیعی ومعتادگونه را بوچود آورده است

پیاده سازی کشاورزی پایدار نیاز به اعطای مشوق دارد

از ایده کشاورزی پایدار در جامعه یک بیان توصیفی وجود دارد و ایده پردازان کشاورزی پایدار، تا کنون نتوانسته اند به کمی کردن مزیت های اجرای این ایده، در فعالیت کشاورزی پرداخته و از حیث اقتصادی اجرای آن را توجیه کنند.

توجه به ظرفیت های درونی اقتصاد سبز

اقتصادی است که در سایهٔ زندگی انسان‌های پیشرفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید در حالی که در آن خطرها و آسیب‌های زیست‌محیطی در کمترین میزان ممکن است. اقتصاد سبز یک اقتصاد یا توسعهٔ اقتصادی است که بر پایهٔ توسعهٔ پایا و آگاهی از اقتصاد بومی (سازگار با بوم) بنا نهاده شده‌است.

ديپلماسي اکولوژيک!

در جهان امروز که تنش‌هاي گوناگون قومي، مذهبي و سياسي در قالب فعاليت‌هاي مخربِ انساني شکل گرفته و خشونت در تمامي نقاط جهان تشديد شده، لزوم استفاده از ابزاري همچون گفتمان ديپلماتيک با رويکرد ايجاد صلح و توسعه پايدار بيش از گذشته به چشم مي‌آيد.

توسعه به قیمت از بین رفتن کوهها

کوهستان حقیقتا رازی است ناگشوده ،پیکری برخاسته اززمین تابلندای آسمان .درزمین که نظاره گر آن باشی ،حس میکنی درپیشگاه موجود پرنخوتی ایستاده ای یک لحظه مرعوب ومنکوب میشوی امازود به خود می آیی ،چون میدانی !همین عظمت با فروتنی غریب دست نیاز به سفره ابرها دراز میکند .آب را طلب میکند ودستاورد خویش را سخاوتمندانه بر زمین می پاشد .

برای ایجاد توسعه پایدار روستایی باید کشاورزی را از مهلکه پای دار بیرون کشید

زیست آنلاین :در رمزگشایی توسعه پایدار روستایی نمی توان به مسئله معیشت روستائیان اولویت نداد، در بهبود معیشت روستائیان نیز نمی توان به افزایش اعانه و یارانه روی آورد، بی تردید با اجرای چنین روشی نیز فقر ادامه یافته و فقیر بیشتری در روستاها تولید می کند و نمی توان با این نوع ابزار به سمت توسعه رفت. اما می توان بدون حذف کمک ها عنوان و هدف کمک را تغییر داد و مشوق تولید برای بهبود عملکرد اعطاء نمود

الگوی اقتصاد سبز !

زیست آنلاین :در قسمت دوم برای تبیین بحث در مورد یک جاده از مبدأ تا مقصد، نسبت به افق با شیب استاندارد و ایمنی لازم و با کمترین طول مسیر طراحی و احداث شده باشد اشاره کردم،

آب با ارزشترین ماده دنیا

زیست انلاین :دانشمندان برای تعیین ارزش زمین، از بین صد ماده مهم در کره زمین که بیش از نود درصد ارزش این کره (که تنها خانه ماست)، آب حایز رتبه نخست شد. حتی با ارزش تر از نفت، طلا، پلاتین و اورانیوم

کشاورزی اکولوژیک مدال گرفت

زیست آنلاین :توازن راز زندگی است و کشاورزی اکولوژیک علم و هنر توازن بین تولید مواد غذایی و حفظ محیط زیست است. گلیسمن، استاد شناخته شده‌ ی این علم، آن را به عنوان یک راهکار جایگزین کارا در مقابله با چالشهای جهانی ناشی از سیستمهای تولید غذا، تخریب محیط زیست و نیز راهکاری برای بهبود شرایط زندگی معرفی می‌کند.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23