یادداشت‌ها، صفحه 16

قدرت اقتصادی انگورو محصولات متنوع ان

روشن است که تولید و توزیع هر یک از محصولات بالا، اشتغالات زیادی را می‌تواند در پی داشته باشد که علاوه بر بخشیدن ارزش مالی بیش‌تر به محصولات خام به دست آمده از تاکستان‌ها، به جلوگیری از بروز بسیاری از فسادهای اجتماعی، کمک خواهد نمود.

توسعه‌ی روستایی با حمایت از روستاییان

اگر برنامه‌های توسعه‌ای کشور که هم اکنون در بازه‌های زمانی پنج ساله ارائه می‌گردند، به درستی و بر پایه‌ی پتانسیل‌های طبیعی و انسانی کشور، تدوین و اجرا گردند، روستاها جایگاه منحصر به فردی یافته به گونه‌ای که حذف آن‌ها، روند دستیابی کشور به توسعه در ابعاد مختلف را با چالش روبرو خواهد نمود.

"تامین منابع مالی به عنوان رکن اصلی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران"

با توسعه نگرش‌هاي زیست محیطی و راهبردهاي صرفه‌جویانه در بهره‌برداري از منابع انرژي‌هاي تجدید ناپذیر، استفاده از انرژي‌های تجدیدپذیر در بسیاري از کشورهاي جهان رو به فزونی گذاشته است و توسعه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در مقایسه با سایر منابع انرژي مطرح در این حوزه، روند قابل ملاحظه‌ای دارد.

اقتصاد سبز راهی به سوی کاهش بیکاری

.اقتصاد سبز بر پایه سرمایه گذاری دولتی و خصوصی پیش می رود و حمایت دولت های این کشورها از بخش خصوصی سبب شده است که نفع سود این اقتصاد به جیب هر دو بخش سرازیر شود.

بسته بندی مشکل تجارت گیاهان دارویی

زیست آنلاین : آب و هوای ایران یکی از مستعدترین مناطق جهان برای تولید و کشت ۹۰ درصد از گیاهان دارویی است که در صورتی که شناخت علمی و توسعه و بهره برداری صحیح در مورد آن انجام شود علاوه بر اینکه شغل ایجاد می شود ،زمینه افزایش صادرات غیر نفتی نیز فراهم می شود .

استاندارد 14051

زیست آنلاین :در راستای گسترش روند صنعتی شدن و مصرف بی رویه از منابع طبیعی و ذخایر تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، کره زمین دستحوش تغییراتی اجتناب ناپذیر گشت. از جمله مشکلات زیست محیطی ایجاد شده گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران منابع آب، انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش تنوع زیستی و ...می باشند.

بهره وری سبز در ایران

زیست آنلاین : صنعتی شدن کشورها، افزایش مصرف گرایی و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی بخصوص سوخت های فسیلی بدون توجه به نسل های آتی موجب بروز مشکلات عدیده زیست محیطی از جمله گرمایش جهانی، تغییرات اقلیمی، آلودگی آب و هوا، خشک شدن منابع آبی و سفره های زیرزمینی، کاهش تنوع زیستی و مسائلی از این قبیل گردیده است.

رمانتیک‌ها

زیست آنلاین :در همین روزهای اخیر وزیر محترم نیرو مخالفین نهضت تمام ناشدنی سدسازی در ایران را افرادی رمانتیک خواند که چشم خود را بر واقعیات بسته‌اند
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21