یادداشت‌ها، صفحه 16

استاندارد 14051

زیست آنلاین :در راستای گسترش روند صنعتی شدن و مصرف بی رویه از منابع طبیعی و ذخایر تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، کره زمین دستحوش تغییراتی اجتناب ناپذیر گشت. از جمله مشکلات زیست محیطی ایجاد شده گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران منابع آب، انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش تنوع زیستی و ...می باشند.

بهره وری سبز در ایران

زیست آنلاین : صنعتی شدن کشورها، افزایش مصرف گرایی و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی بخصوص سوخت های فسیلی بدون توجه به نسل های آتی موجب بروز مشکلات عدیده زیست محیطی از جمله گرمایش جهانی، تغییرات اقلیمی، آلودگی آب و هوا، خشک شدن منابع آبی و سفره های زیرزمینی، کاهش تنوع زیستی و مسائلی از این قبیل گردیده است.

رمانتیک‌ها

زیست آنلاین :در همین روزهای اخیر وزیر محترم نیرو مخالفین نهضت تمام ناشدنی سدسازی در ایران را افرادی رمانتیک خواند که چشم خود را بر واقعیات بسته‌اند

گردشگری واردات را کاهش می دهد

*فرهاد خلجیزیست آنلاین : گردشگری نوعی سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور است که این سرمایه گذاری غیر مستقیم است و می تواند در حمل و نقل ،هتلداری،صنایع دستی،رستوران داری،و کشاوری تخصیص پیدا کند

چالش بر سر مدیریت اب نه کمبود اب

*حسن ساعتچی کاشناس منابع آب انتقال آب یکی از مواردی است که بر سر آن بحث های زیادی وجود دارد اگر این انتقال آب با رعایت جنبه های اقتصادی رخ دهد و طرح توجیه اقتصادی داشته باشد می تواند در بر گیرنده منافع ملی باشد اما اگر این طرح نتواند به سر منزل مقصود برسد و برنامه های ابتدایی ان را پیاده کند نمی تواند طرح موفقی از آب در بیاید.

ایران در محاصره 45 میلیون مصرف روزانه پلاستیک

*مریم سیف الهی فعال محیط زیستزیست آنلاین :بر اساس بررسی های انجام شده به طور متوسط روزی سه کیسه پلاستیکی در خانواده های ایرانی مصرف می شود که در کل می توان گفت در هر روز بیش از ۴۵ میلیون کیسه پلاستیکی در کشور مصرف می شود که سالانه بیش از ۳ میلیون تن پلاستیک تولید می شود.

فرصت سرمایه گذاری در اکوتوریسم 

*فاطمه باباجانی فعال گردشگری زیست آنلاین : این مساله که صنعت توریسم مبتنی بر اکولوژی می تواند در ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و بزرگ باشد موضوعی است که نیاز به تامل دارد
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21