یادداشت‌ها، صفحه 13

همه چیز در مورد خانه های بوم گردی

زیست آنلاین: امروزه روستاها در جایگاه یکی از مهم ترین مقاصد گردشگران قرار گرفته و خانه های بوم گردی، گردشگری روستایی را به عنوان نوعی گردشگری با طرفداران بی شمار، تبدیل نموده است.

شهرهای آینده و بازچرخانی در خدمت جامعه؛ گامی به سوی استفادۀ پایدار از آب شهری 

زیست آنلاین: برنامه موسوم به "شهرهای آینده"(Cities of the Future) که توسط انجمن بین المللی آب دنبال می شود، قصد دارد یک راه حل با رهیافتی پایدارتر برای ساخت شهرهای جدید و ارتقاء زیرساخت های شهرهای قدیمی ارائه و نهادینه کند. این یادداشت نگاهی به کاربرد الگوی "شهرهای آینده" در کشور چین دارد.

سیاست‌هایی برای بهبود طرح تعادل بخشی از دیدگاه حکمرانی

زیست آنلاین: برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی کشور در چند دهه گذشته با ورود تکنولوژی چاه عمیق و ناکافی بودن تحولات حقوقی و اجتماعی و اقتصادی باعث بروز پیامدهای بارز و مشهود زیست‌محیطی و هزینه‌های اقتصادی و ‌پیامدهای نامشهودی چون تیره کردن چشماندازها و محدود کردن فرصت‌ها و افزایش ریسک اقتصادی شده است

راهکارهای مبارزه با آلودگی هوا در تهران

چالش آلودگی هوا که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است یکی از نتایج توسعه صنعتی ،افزایش جمعیت ،گسترش شهرنشینی ودرنتیجه توسعه حمل ونقل بوده ودرحال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های ساکنان شهرهای بزرگ است .

مسئله آب امری اجتماعی و سیاسی نیز هست!!

زیست آنلاین :از آنجایی که اخیراً جامعه ایرانی با مسائلی از قبیل بحران کم آبی، "سیاسی شدن آب" و شکاف های اجتماعی سیاسی منتج از آن مواجهه شده است. این نوشتار بنا بر ماهیت سیاستی بودن آن، در پی پروبلماتیز کردن مسئله آب در دو سطح سیاست گذاری کلان و خرد است.

کپی‌برداری از تجارب شکست‌خورده بازار آب

در حالی با تشدید اثرات کم‌آبی، نگاه متولیان آب کشور به سمت مدیریت تقاضا و تشکیل «بازار آب» رفته و نشست‌هایی با کارشناسان استرالیایی به‌منظور انتقال تجربیات برگزار کرده‌اند که بازار آب زیان اقتصادی و زیست‌محیطی سنگینی برای استرالیا داشته است.

انرژی پاک و اقتصاد شهری

زیست آنلاین :گسترش بیکاری وحاشیه نشینی در شهرها ،آلودگی محیط زیست ، فقر وفساد شهری ومساله مسکن تنها برخی از پیامدهای منفی شهر نشینی می باشد.به وجود آمدن اینگونه مسایل در کنار چگونگی تخصیص بهینه فضای شهری باعث شکل گیری مفهوم اقتصاد شهری شده است.

به هم پیوستگی، مهمترین اصلاحات مدیریتی منابع آب

زیست آنلاین: به هم پیوستگی و مدیریت به هم پیوسته منابع آب یکی از مهمترین راهکارهای توسعه کشور همراه با کاهش مصرف منابع آبی است که استفاده از این روش مدیریتی نیاز به تغییرات ساختاری و اصلاحاتی در بخش مدیریت منابع کشور دارد.

فرهنگ مردم و توسعه کم آب بر

زیست آنلاین: فرهنگ مردمی بعنوان یکی از بنیان های اصلی توسعه کم آب بر در جهان مطرح است. توسعه هر کشور در گرو توسعه فرهنگ مصرف آن کشور نهفته است و بر همین مبنا، جهت توسعه موفقیت آمیز کم آب بر در کشور باید مبانی فرهنگی آن مد نظر قرار گیرد.

تخصیص و بازتخصیص آب در اقتصاد سبز

زیست آنلاین: بازتخصیص آب در اقتصاد سبز الگویی نوین است که برنامه ریزان و مدیران امروزی جهت تخصیص آب به مصارف مختلف با حداکثر بازدهی استفاده می کنند. استفاده از این الگو در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران یکی از مهمترین گام ها در مدیریت یکپارچه منابع آب و حرکت به سمت اقتصاد سبز است.

مدیریت و امنیت آب در اقتصاد سبز

زیست آنلاین: امنیت آب اولین رکن اقتصاد سبز است که پایداری منابع آن تنها در گرو مدیریت یکپارچه منابع آب است. مدیریت یکپارچه منابع آب منجر می شود تا استفاده مناسب از منابع به عمل آمده، از حداکثر ظرفیت منابع به خوبی استفاده شود و دسترسی جامعه به آب به طور عادلانه ای مهیا شود.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19