یادداشت‌ها، صفحه 11

بانک و تامین مالی سبز

زیست آنلاین : تامین مالی سبز یک استراتژی برای بخش مالی در راستای توسعه پایدار است که امروزه در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است، در عصری که خطرات و فرصت های زیست محیطی بسیار است، باید گزینه هایی برای تطبیق  مسائل زیست محیطی با  انواع وام وروشهای تامین مالی ابداع کرد.

آب و محيط زيست در يک نظام اقتصادی محيط زيستی

امروزه ديگر بايد منابع محيط زيستی را در دسته منابع کمياب قرار داد و بديهی است که در اين شرايط بايد محدوديتهايي را براي استفاده از آن وضع نمود در عين حال منابع محيط زيستی به عنوان پذيرنده آلودگی های ناشی از فعاليتهای توليدی اقتصادی و يا مصرفی جامعه دارای حد مشخصي از ظرفيت هستند که فشار بيش از آن ميتواند موجب نابودی منابع زيست محيطی گردد.

اکوفمینیسم از زنانگی تا زمین وارگی

سرمایه‌های اجتماعی زمانی که در قالب شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های برابری خواه یا سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، فرم و شکل می‌یابد، می‌توانند جنبش‌های اجتماعی را رهبری و هدایت کنند. در واقع به دنبال جلب مشارکت بیشتر مردم و تشویق و تقویت مسئولیت پذیری شهروندی و آگاهی سازی است که سرمایه اجتماعی در سپهر سیاست، یک سیستم قابلیت تاثیرگذاری می‌یابد.

تحليلی بر سياستهای حمايتی از انرژی های تجديدپذير

زیست آنلاین: تخفيف ها و كمكهای مالی، اعتبار مالياتی،مناقصه ها و مزايده رقابتی و حراج، گواهی انرژی های تجديدپذير و اندازه گيری خالص از جمله سياستهای حمايتی متفاوت به منظور گسترش انرژی های تجديدپذير هستند.

اکوسوسیالیسم و بازیابی میراث بوم‌شناسی مارکس

مارکس حفاظت از محیط طبیعی را یکی از وظایف اساسی سوسیالیسم می‌دانست، او در مخالفت با منطق کشاورزی سرمایه‌داری که مبتنی بر بهره‌برداری بی‌رحمانه از خاک است، منطق سوسیالیستی سراسر متفاوتی پیش می‌نهد بر پایه «رفتاری آگاهانه و عقلانی با زمین به عنوان دارایی دائمی جمعی»، رفتاری که زمین را نه به شکل منبعی لایزال برای سودورزی کوتاه‌مدت که به صورت شرایطی سلب‌ناشدنی از بشر برای زیست و بازتولید نسل‌های متوالی در نظر می‌گیرد.

سياستهای حمايتی از انرژی های تجديدپذير

در سراسر جهان، كشورها  در حال  توسعه سیاست های جدیدي برای انرژی های تجدید پذیرهستندکه هدف آنها حذف موانع، جذب سرمایه گذاری، ايجاد محرك هاي جديد ، تقویت نوآوری و تشویق انعطاف پذیری بیشتری در زیرساخت های انرژی است.

آیا می‌خواهید یک بومگرد باشید؟

زیست آنلاین: بومگردی یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد در صنعت گردشگری است. توجه روزافزون مردم به  محیط‌زیست و همچنین علاقمندی آنها برای تجربه‌های متفاوت جهت گذراندن تعطیلات، تا آنجا اهمیت یافت که سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۲ را "سال جهانی بوم‌گردی" اعلام کرد.

تبیین جامعه‌شناختي ایده ی «موفقیت‌های کوچک»

ارتباط ایده موفقیت‌های کوچک با مبحث جامعه‌شناسی در این است که بر اساس این ایده قرار است کنشگران و فرد فرد انسان‌ها (عاملیت‌ها) با اقدامات کوچک و ابتکار عمل فردی خود دست به اصلاحاتی در رویه‌ها و قواعد موجود (ساختارها) بزنند تا موفقیتی هرچند کوچک در یک حوزه فعالیت رقم بخورد.

لزوم مدیریت پسماندهای های ساختمانی

زیست آنلاین: در حال حاضر توسعه و گسترش صنعت ساخت و ساز، سالانه حجم بالایی از مواد، منابع و انرژی در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که حدود ۳۵% از زباله های جهان را به خود اختصاص داده است.

ساختمان سبز موجب کاهش تولید و انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای می گردد

زیست آنلاین: بر پایه مبحث توسعه پایدار، رشد اقتصادی مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف ناپایدار و بحران های زیست محیطی ناشی از آن، تغییرات اقلیم و محدودیت منابع، توجه به صرفه جویی انرژی و جایگزین نمودن انرژی های تجدید پذیر با انرژی های فسیلی به عنوان امری ضروری مبدل گشته است.

ضرورت توجه به اقتصاد سبز

زیست آنلاین: با توجه به افزایش پیامدهای محیط‌زیستی توسعه صنعتی بشر و تاثیرگذاری آن بر حیات بشر در کره زمین، در شرایط کنونی، یکی از عمده‌ترین نگرانی اقتصادهای در حال توسعه این است که چگونه می‌توان رشد اقتصادی را بدون تخریب منابع طبیعی، کاهش تولید کربن و سایر خطرات زیست‌محیطی دنبال نمود.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18 19