گفتگو، صفحه 8

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به حضور گسترده شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در همایش بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به استقبال بالای شرکت‌های خارجی از سرمایه گذاری در این حوزه در صورت رفع موانع موجود و تسهیل همکاری‌ها فرصت بسیار خوبی برای توسعه تولید و کاربرد این انرژی‌ها در کشور فراهم است.
1 2 3 4 5 6 7
8