انرژی، صفحه 195

دونالد ترامپ؛ رویای شرکت‌های نفتی، کابوس زمین

یکی از تغییراتی که در چند سال اخیر در دنیا در حال رخ دادن است تبدیل منابع انرژی از سوخت های فسیلی به منابع انرژی سبز و تجدید پذیر است، با این وجود به نظر می رسد رئیس جمهور جدید آمریکا با کسانی که در تیم دولت خود انتخاب کرده به دنبال بازگشت به استفاده از سوخت های فسیلی است.

معادن تهران استاندارد هستنداما با آلودگی هوا معادن تعطیل می‌شوند.

در پی آلودگی هوا طی چند روز اخیر که منجر به تعطیلی معادن استان تهران شد، معاون امور معادن و صنایع معدنی این استان اعلام کرد که هر زمان که با آلودگی هوا مواجه شویم معادن این استان موقتا تعطیل می‌شوند تا آلودگی هوا کنترل شود.

الزام واحدهای آلاینده به جبران خسارت‌های زیست محیطی

سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: براساس ماده ۴۵ قانون وصول درآمدهای دولتی کارخانجات، کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را در هر سال به حساب جداگانه ای نزد خود واریز و از محل وجوه این حساب هزینه های مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها را طبق مقررات پرداخت نمایند.