اجتماعی، صفحه 8

در قبال انقراض گونه‌ها و تخریب طبیعت مسوول باشیم

زمین مامن گونه‌های بی‌شماری از گیاهان و جانورانی است که در خشکی و دریاها زندگی می‌کنند اما بخش زیادی از آنها به علت دخالت‌های انسان در زیستگاهشان در معرض انقراض قرار گرفته‌اند در حالیکه دنیا بدون تنوع زیستی جای خوبی برای زندگی کردن نیست و حتی انسان با این همه طمطراق نیز قادر به ادامه حیات نخواهد بود.

جنگلهای سوخته زاگرس منقرض می شوند یا احیا؟

رییس مرکز جنگل‌های خارج از شمال با بیان اینکه مدیریت هرچه بهتر جنگل‌های زاگرس نیازمند تامین اعتبارات ویژه است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که طی امسال پس از بررسی‌ آسیب‌های وارد شده به زاگرس، عملیات احیاء با روش‌هایی مانند بذرکاری و نهال‌کاری اجرا شود؛ اما فراموش نکنیم که ارزش درختان و جنگل‌های طبیعی چند صد ساله با جنگل‌های دست‌کاشت تفاوت دارد.

بازارهایی که به بحران آب و هوا توجه نمی کنند

زیست آنلاین: صندوق بین المللی پول می گوید بازارهای سهام، به طور کلی افزایش فجایع طبیعی در 50 سال گذشته را نادیده گرفته اند و برای آگاهی دادن به سرمایه گذاران در مورد خطرات ناشی از بحران آب و هوا، قوانین سختگیرانه ای لازم است.

تغییر اقلیم علت شیوع بیماریهای نوظهور

استادیار گروه آموزشی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بر پژوهشهای صورت گرفته تغییر دامنه پراکنش گونه‌های جانوری یا همان تخریب و کوچک‌سازی زیستگاههای حیات وحش موجب پدید آمدن برخی بیماریهای نوظهور در میان انسانها شده است.

تالاب‌ها نیازمند مدیریت یکپارچه هستند

مجری طرح بین‌المللی اثر نوسانات دریای خزر بر محیط زیست مناطق ساحلی تاکید کرد: با توجه به وضعیت تالاب‌ها در کشور، داشتن مدیریت یکپارچه برای مرمت، ساماندهی و پایش وضعیت هیدرولوژیک این حوضه‌های آبی بسیار حایز اهمیت است.

آمازون به زودی دوباره خواهد سوخت

زیست آنلاین: جنگل های بارانی آمازون و مردم بومی آن با تهدیدات جدی روبرو هستند، این در حالی استدر حالی که مجرمان طوری عمل می کنند که گویا مجوز غارتگری دارند.

تغییرات اقلیمی در اعماق اقیانوس ها

زیست آنلاین: گرمایش نا همگون می تواند تأثیر عمده ای بر حیات وحش دریایی داشته باشد، زیرا گونه هایی که برای بقا به یکدیگر متکی هستند مجبور به جابه جایی می شوند.
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19