اجتماعی، صفحه 11

آب و هوای بسیار گرم در کمین 3 میلیارد انسان

زیست آنلاین: اگر گرم شدن زمین در سطح کنونی ادامه داشته باشد، در 50 سال آینده، 3 میلیارد نفر در مناطقی زندگی خواهند کرد که برای زندگی کردن انسان بسیار گرم است.

دو سناریوی بد بینانه و خوشبینانه در رابطه با کرونا و طبیعت

رییس مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی گفت: در زمینه برخی از پیامدهای بحران کرونا و اثرات آن بر منابع طبیعی و اکوسیستم های جنگلی و مرتعی زاگرس می توان با توجه به دیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران در مورد پیامدهای عمومی کرونا و دنیای پساکرونا، حداقل دو سناریوی بدبینانه و خوشبینانه ارائه کرد.

پتانسیل آتش سوزی جنگلهای انبوه امسال بیشتر است

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن اشاره به اینکه به دلیل بارش‌های خوب پوشش جنگلی و مرتعی در کشور انبوه است و این موضوع پتانسیل آتش‌سوزی را افزایش داده است، گفت: در حال حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره نقاط بحرانی وقوع آتش تعیین شده‌اند.

کاهش 50 درصدی مصرف بنزین نسبت به پارسال

مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و بین‌راهی گفت: در حال حاضر میزان مصرف بنزین نسبت به ماه گذشته افزایش یافته اما هنوز به میانگین سال گذشته نرسیده است.

اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان محیط‌زیست

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی برای اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی و ممانعت از تخریب محیط‌زیست به این سازمان اختصاص یافته است.

لبخند کرونا به بازار پلاستیکهای یک بار مصرف

در پی اهمیت فزاینده بهداشت در بحران پاندمی ویروس کرونا که اولویت‌های محیط زیستی مصرف کنندگان را برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کووید ۱۹ تقلیل داده، فروش پلاستیکهایی مانند پلی‌استایرن افزایش پیدا کرده است.

سوسیالیست های بدبین به سبزها

زیست آنلاین : همگرایی سوسیالیسم و محیط زیست که در اکوسوسیالیسم به اوج می رسد، باعث شده است تا سوسیالیست ها توجه ویژه ای به پیوند منافع کارگری و مساله محیط زیست نشان دهند و این دو را جدائی ناپذیر بپندارند.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18 19