•  
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۷۹۵۹۲

هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان برای توسعه تجدیدپذیرها


معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: پیش‌بینی منابع مالی مطمئن برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه برق روستایی در لایحه بودجه ۹۸ با استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از صنعت برق و قانون تشکیل سازمان ساتبا تا سقف هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان در این لایحه پیش‌بینی شده است.

به گزارش زیست آنلاین، محسن بختیار، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۸ برای وزارت نیرو و واحدهای زیرمجموعه آن حدود ۱۰۶ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است، گفت: برای بودجه سال آینده اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صنعت آب و برق نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ رشد هفت درصدی داشته و به حدود ۶ هزار و ۹۶ میلیارد تومان رسیده است.

محسن بختیار افزود: در ارتباط با توزیع بین فصول نیز سهم طرح‌های فصل منابع آب به میزان دو هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان، فصل انرژی ۴۴۷ میلیارد تومان و فصل آب و فاضلاب هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان در لایحه سال آینده پیش‌بینی شده است.

محسن بختیار  با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۸ برای وزارت نیرو و واحد‌های زیرمجموعه آن حدود ۱۰۶ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است، گفت: برای بودجه سال آینده اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ رشد هفت درصدی داشته و به حدود ۶ هزار و ۹۶ میلیارد تومان رسیده است.  وی افزود: در ارتباط با توزیع بین فصول نیز سهم طرح‌های فصل منابع آب به میزان دو هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان، فصل انرژی ۴۴۷ میلیارد تومان و فصل آب و فاضلاب هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان در لایحه سال آینده پیش‌بینی شده است.  بختیار با اشاره به اختصاص حدود چهار هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و عمرانی از محل ردیف‌های متفرقه برای وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن به منظور تکمیل طرح‌های در دست اجرا و تعهدات دولت به سرمایه گذاران خصوصی، گفت: اولویت در توزیع اعتبارات برای تامین نیاز‌های آب شرب شهر‌ها و روستاها، اقدامات حاکمیتی برای تعادل بخشی و جبران تراز منفی آب‌های زیرزمینی، مصوبات سفر‌های استانی مقام معظم رهبری و دولت  و طرح‌های قابل بهره‌برداری در سال آینده از جمله مباحثی است که در تدوین لایحه بودجه سال آینده وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفته است.  معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با تاکید بر استفاده از سایر ظرفیت‌های تامین مالی به منظور جلوگیری از بروز وقفه در روند اجرای این طرح‌ها، ادامه داد: پیش‌بینی منابع مالی مطمئن برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه برق روستایی در لایحه بودجه ۹۸ با استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از صنعت برق و قانون تشکیل سازمان ساتبا تا سقف هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان در این لایحه پیش‌بینی شده است.

بختیار با اشاره به اختصاص حدود چهار هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و عمرانی از محل ردیف‌های متفرقه برای وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن به منظور تکمیل طرح‌های در دست اجرا و تعهدات دولت به سرمایه‌‌گذاران خصوصی، گفت: اولویت در توزیع اعتبارات برای تامین نیازهای آب شرب شهرها و روستاها، اقدامات حاکمیتی برای تعادل بخشی و جبران تراز منفی آب‌های زیرزمینی، مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید و طرح‌های قابل بهره‌برداری در سال آینده از جمله مباحثی است که در تدوین لایحه بودجه سال آینده وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با تاکید بر استفاده از سایر ظرفیت‌های تامین مالی به منظور جلوگیری از بروز وقفه در روند اجرای این طرح‌ها، ادامه داد: پیش‌بینی منابع مالی مطمئن برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه برق روستایی در لایحه بودجه ۹۸ با استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از صنعت برق و قانون تشکیل سازمان ساتبا تا سقف هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان در این لایحه پیش‌بینی شده است.

تقاضای تجدیدپذیرها از بودجه سال ۹۸

بخش خصوصی در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر پیشنهاداتی را برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده است.

به‌گزارش ایسنا، در پیشنهادات ارائه شده از سوی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر آمده است که عوارض برق که در سال ۱۳۹۷ برابر هشت درصد تعیین شده بود، به ۱۰ درصد افزایش یافته و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شود؛ علاوه بر این بر اساس ماده (۵) قانون دائمی حمایت از صنعت برق مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۲) قانون اساسنامه ساتبا مصوب مجلس شورای اسلامی، باید منابع لازم برای خرید برق تجدیدپذیر و برق‌رسانی روستایی از عوارض برق تامین شده و سالانه توسط دولت در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

علاوه‌بر این، در برنامه ششم توسعه که احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی هدف‌گذاری شده است و با توجه به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر و نیاز به منابع برای خرید برق این نیروگاه‌ها و با توجه به وظیفه دولت برای پیشنهاد میزان عوارض برق در قانون بودجه، پیشنهاد شده تا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مبلغ عوارض به ۱۰ درصد و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

هم‌چنین درخواست شده که سهم تجدیدپذیر (ساتبا) از عوارض ۷۰ درصد و سهم برق‌رسانی روستایی (توانیر) ۳۰ درصد در نظر گرفته شود، چراکه با توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیاز به بودجه بیش‌تر و  نیز کاهش نیاز به برق‌رسانی روستایی در سراسر ایران، این موضوع که اغلب توسعه سیستم‌های تجدیدپذیر در روستاها اتفاق می‌افتد و تقاضا شده که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) از عوارض برابر ۱۲۶۰۰ میلیارد ریال (۷۰ درصد از مبلغ عوارض) و سهم روستایی (توانیر) از عوارض برابر ۵۴۰۰ میلیارد ریال (۳۰ درصد از مبلغ عوارض) در نظر گرفته شود.

علاوه براین پیشنهاد شده است که عوارض برق به صورت درآمد اختصاصی در نظر گرفته شود، چراکه ماده (۱۲) قانون اساسنامه ساتبا مصوب مجلس شورای اسلامی صراحت دارد که عوارض موضوع ماده پنج قانون حمایت از صنعت برق باید به حساب ساتبا واریز و صرفا برای توسعه شبکه برق‌رسانی روستایی و خرید برق تجدیدپذیر از بخش غیردولتی هزینه شود.

در سال ۱۳۹۵ و  ۱۳۹۶، فعالان بخش خصوصی، انجمن‌ها و سندیکاها بارها به سازمان برنامه تذکر دادند که طبق ماده پنج قانون حمایت از صنعت برق، عوارض برق باید به صورت کامل و صددرصد به این بخش تخصیص یابد و درخواست شد که درآمد عوارض در لایحه پیشنهادی دولت به صورت درآمد اختصاصی در نظر گرفته شود تا شاهد تاخیر در تخصیص‌ها و در پرداخت به نیروگاه‌های بخش خصوصی نباشیم.

با این وجود، هرساله شاهد تعلل سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص این عوارض هستیم؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ تا پایان آذرماه تنها حدود ۳۴۰ میلیارد ریال از کل وجوه واریز شده به خزانه به ساتبا پرداخت شد، درنتیجه پرداخت بهای برق به نیروگاه برای چندین ماه متوالی با تاخیر روبه‌رو شد، بسیاری از شرکت‌های فعال داخلی و خارجی نسبت به دریافت بهای برق در سال‌های آینده دچار تردید شده و پروژه‌های خود را متوقف یا بسیار کند کردند. نهایتا در سال ۱۳۹۶ تنها حدود ۴۰ درصد از کل بودجه وصول شده به ساتبا پرداخت شود.

برای اصلاح مورد فوق درخواست شده تا در پیشنهاد سازمان برنامه به دولت و مجلس شورای اسلامی، سهم ساتبا از عوارض برق صورت درآمد اختصاصی ساتبا در نظر گرفته شود و سهم توانیر به صورت درآمد داخلی توانیر در نظر گرفته شود.

هم‌چنین از سازمان برنامه و بودجه تقاضا شده تا وجوه حاصل از کلیه کسورات معاف شود چراکه در سال‌های قبل مشاهده شده که وجوهی از عوارض به عنوان کمک به اشتغال و کمک به توسعه مناطق محروم کسر می‌شود، در حالی که اغلب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مناطق محروم تاسیس شده و باعث ایجاد اشتغال در این مناطق می‌شوند، لذا کاهش بودجه خرید برق تجدیدپذیر و ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران این حوزه با عنوان مصرف برای توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال منطقی نبوده و باعث کاهش توسعه و کاهش اشتغال می‌شود.

در این پیشنهادات آمده است که بهای فروش برق به مدیریت شبکه محاسبه و به حساب عوارض برق پرداخت شود تا صرف خرید برق تجدیدپذیر شود چراکه بهای خرید برق تجدیدپذیر مانند برق حرارتی توسط مدیریت شبکه پرداخت گردد. این موضوع نیاز به گنجاندن در قانون بودجه دارد.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو، در حال حاضر حدود دو میلیارد و ۶۱۳ میلیون کیلووات ساعت برق، از تیرماه سال ۱۳۸۸ تا انتهای آبان‌ماه سال جاری، از محل انرژی‌های نو تولید شده که این میزان باعث صرفه‌جویی ۵۷۵ میلیون لیتری مصرف آب در ایران شده است که این میزان تولید انرژی از محل تجدیدپذیرها توانسته از انتشار حدود یک میلیون و ۸۰۳ هزار تن گاز گلخانه‌ای بکاهد. هم‌چنین این میزان تولید انرژی‌های نو باعث شده ۷۴۲ میلیون مترمکعب از مصرف سوخت‌های فسیلی در ایران که جزو عوامل اصلی آلایندگی هواست، کاسته شود.

علاوه بر این، توسعه تولید تجدیدپذیرها طی این مدت باعث صرفه‌جویی ۵۷۵ میلیون لیتری مصرف آب در سال‌های اخیر شده که سهم آبان‌ماه به تنهایی حدود ۱۹ میلیون لیتر بوده و باید گفت که اکنون ۴۲۱ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون ایران، در حال احداث است و ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو در ایران به ۶۶۰ مگاوات رسیده، براین اساس تاکنون ۹۵ نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی نصب شده و ۳۹ مگاوات نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است.

سهم تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی در لایحه بودجه ۹۸ انرژی تجدیدپذیر

سهم تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی در لایحه بودجه ۹۸

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، رقمی معادل ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای توسعه تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور، مصوب ۱۰ آبان‌ماه سال ۱۳۹۴، به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تعین شده است تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان، برای موارد مطروحه در قانون با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف شود.

بر اساس این قانون، مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.
 

 


 اخبار مرتبط:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات  

jyane construction