•  
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۶۳۷۹۵

رنگ کبود آب


* مسعودامیرزاده

زیست آنلاین: رای عدم اعتماد به حبیب الله بیطرف گزینه نام آشنای وزارت نیرو درمیان خیل وزیرشدگان قطعا یک استثنای شگفت انگیز بود.ازهمان ابتدایی که نام وی جهت کاندیداتوری وزارت مشخص گردید ،دوگروه جدی از مخالفین او علیه او صف بندی کردند.

به گزارش زیست آنلاین، گروه نخست فعالان محیط زیست ومخالفین حکمرانی سازه ای آب که بیطرف را نماد پروژه های سد سازی وانتقال آب قلمداد کرده ووجود او را درصدر وزارت نیرو عامل ادامه این روند معرفی میکردند.ضدیت با بیطرف بیشتر از آنکه با شخص وی باشد مخالفت با خاستگاه فکری او وعملکردهایی است که منجر به ظهور بحران جدی آب دریک گستره سرزمینی شده است.
گروه دوم از مخالفین او باید در میان استانهایی جست که در اثر پروژه های انتقال آب ویا سدسازیهای افراطی در مناطق ،دچار کمبود آب وخشکیدگی گشته اند .اینگونه مطالبات اجتماعی که بعضا منجر به حرکتهای خشونت بار نیز شده است ،سعی کرد این باربه طریق مسالمت جویانه ،با چانه زنی باظرفیت مراکز تصمیم، حقوق از دست رفته خود را بازیابی نماید.
مسلما هم اینگونه مخالفتها وتاثیراتی که میتوانست که روی نمایندگان مجلس داشته باشد سبب ریزش بخشی از آرای نامزد مورد بحث شد ،همینطور برخی ازنمایندگان منجمله نماینده شناخته شده تهران دکتر محمودصادقی موضوع را با تحلیلی جداگانه بررسی کرد وگفت ،از آنجایی که بیطرف صادقانه نخواست وعده های واهی در زمینه تامین آب به برخی حوزه ها وشهرها بدهد با آرای سلبی نمایندگان ملت مواجه شده است .همینطور به زعم عده ای ،برخی مسایل حزبی وجناحی را عامل این کبودی شگفتی ساز گردید.باری هریک از این تحلیلها را بپذیریم میتوان به چند نتیجه مشترک دست یافت که به بخشی از آنها اشاره میشود .
۱-درمیان خیل معضلات وبحرانهای هم آیند در کشور ،آب موقعیت وِیژه ای دارد وموضوع اصلی ومناقشه برانگیز در دوبخش وزارت نیرو ،موضوع آب خواهد بود.بنابراین باید پذیرفت ،آب خود را به سبد مطالبات اجتماعی ،مسایل حزبی وسیاسی  و روابط بین قوای کشور تحمیل کرده واز این پس یکی از مراکز ثقل تصمیم خواهد بود.
۲-وضعیت آب بگونه ایست که بحران در ابعاد فوری وخطرناکی خود را به نمایش گذاشته وامکان پنهان کردن آن با وعده ویا ارایه آمارکمتر شده است ولذا برخلاف نظر اقای صادقی که موضوع را به صداقت حبیب الله بیطرف تقلیل داد ،امکان صدور اقوال فله ای وانبوه در حوزه آب دیگر ممکن نخواهد بود.
۳-تشت رسوایی حکمرانی  سازه ای آب ازبام افتاده است و چه درمیان جامعه وچه در سطوح تصمیم گیری ،حداقل بعنوان یکی از عوامل ایجاد بحران شناخته شده است .بنابراین ناخواسته زبان مسیولین ،چه درجایگاه ریاست جمهوری و چه در جایگاه دفاع از کارنامه وزارتی گذشته خود دچار لکنت خواهد گردید ودفاعیات لاجرم از قدرت وصلابت برخور دار نخواهد بود.شاید از همین رو بود ،که شخص وزیر اسبق هر چند سعی کرد با نازل انگاری اشتباهات فاحش گذشته خود ومجموعه تحت امرش را ،ازگردنه چشمان تیزبین نمایندگان مردم عبور نماید ولی دراین پنهان سازی وعبور توفیقی نیافت .
۴-آب دیگر مساله ای صرفا فنی نخواهد بود که به تصمیم سیاست مداران و به دست مهندسان امورات آن به انجام برسد .مسایل اکولوژیک واجتماعی آب دچار آنچنان برآمدگی هولناکی شده اند که ازاین پس تصمیم سازان ومجریان پیشین مجبورند این مسایل را لحاظ کرده ودر الویت تصمیمات خودقرار دهند.
۵-بحران آب بصورت مشکلی پیچیده درآمده است ،بنابراین ،چه در سطح مذاکره برای رای اعتماد وچه همگرایی حزبی وسیاسی باید از ساده انگاری آن پرهیر نمود.دوران راه حلهای مهندسی وساده در زمینه رفع مشکل آب به سرآمده است وبالتبع گفتگوی خام وسهل در مورد آن نیز بی نتیجه وگمراه کننده خواهد ماند.
درخاتمه باید که پذیرفت رنگ رای به آقای بیطرف ،رنگ وضعیت آب وحکمرانی غلط آن در شش دهه گذشته است وقطعا این رای نیز گره گشای مشکلات انباشته کشور دراین حوزه نخواهد بود .موضوع آب بی تردید، نیاز به همگرایی ،گفتگو ،اتخاذ تصمیات سخت وتلخ ،قناعت به راه حلهای میانی ودر نظر گرفتن همه گرو داران ومنجمله طبیعت محروم وکنارگذاشته ایران ، را خواهد داشت که می بایست توسط سکانداربعدی این وزارتخانه مهم مورد توجه قرار بگیرد.


 اخبار مرتبط:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات  

jyane construction