•  سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ , ساعت ۰۲:۱۶ ب.ظ
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۶۳۵۳۸

بهره وری سبز در ایران


دکتر زهرا عابدی

زیست آنلاین : صنعتی شدن کشورها، افزایش مصرف گرایی و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی بخصوص سوخت های فسیلی بدون توجه به نسل های آتی موجب بروز مشکلات عدیده زیست محیطی از جمله گرمایش جهانی، تغییرات اقلیمی، آلودگی آب و هوا، خشک شدن منابع آبی و سفره های زیرزمینی، کاهش تنوع زیستی و مسائلی از این قبیل گردیده است.

بهره وری سبز با آینده نگری، برگرفته از تلفیق دو واژه کلیدی بهبود بهره وری و حفاظت از محیط زیست است که به عنوان یک راهکار و نوآوری در مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، بر صیانت از محیط زیست، بهینه سازی مصرف وبهره برداری از منابع طبیعی، توسعه و رشد مستمر اقتصادی تاکید دارد.

بیشتر بخوانید : وضعیت منابع آب در ایران
استراتژی بهره وری سبز با بکارگیری از ابزارها و تکنیک های مرتبط از طریق ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی ( اعم از بنگاههای تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی )، قیمت گذاری هدر رفت ها و ضایعات منابع اقتصادی در فرآیند تولید، تلاش در جهت کاهش آلودگی و اثرات مخرب زیست محیطی بنگاهها، موجب ارتقا بهره وری، سود، رقابت پذیری و بهبود کیفیت زندگی بشر می گردد.
بهره وری سبز در صنعت، تنها به تغییر تکنولوژی و فناوری تاکید ندارد بلکه با تمرکز بر استفاده کارا و بهینه از مواداولیه، انرژی و آب جهت کاهش تولید ضایعات و توجه به محیط زیست در تمام مراحل تولید و یا دوره حیات محصول، موجب تغییر نگرش در تمام سطوح بخش مدیریت می شود.
در نتیجه کاهش مصرف نهاده های تولید به ازای یک مقدار مشخص تولید و یا ارائه خدمات، کاهش هزینه های تولید، کیفیت و رقابت پذیری محصولات در سطح ملی وجهانی ارتقا می یابد که رشد اقتصادی را بهبود می بخشند. بنابراین از پیامدهای کلیدی بهره وری سبز، رشد اقتصاد سبز می باشد. بطور کلی بکارگیری بهره وری سبز در همه صنایع و بنگاههای تولیدی کوچک و بزرگ، افزایش سودآوری و رشد اقتصادی را با توجه به مسائل زیست محیطی به همراه دارد که می توان آن را نگرشی دوست دار محیط زیست دانست.
طبق بیانیه های مقام معظم رهبری در راستای قدم نهادن کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، بهره وری سبز یک استراتژی مهم دراین راستا محسوب می شود .

* عضو هیئت علمی و مدیرگروه اقتصاد محیط زیست و اکوتوریسم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات


 اخبار مرتبط:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات  

نظرسنجی


به نظر شما سرمایه گذاری جهت ارتقا بهره وری انرژی در کدامیک از بخش های زیر تاثیر بیشتری بر کاهش مصرف انرژی در آینده دارد؟
jyane construction