•  سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ , ساعت ۰۲:۱۶ ب.ظ
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۶۳۵۳۸

بهره وری سبز اقتصاد سبز


دکتر زهرا عابدی

زیست آنلاین: صنعتی شدن کشورها، افزایش مصرف گرایی و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی بخصوص سوخت های فسیلی بدون توجه به نسل های آتی موجب بروز مشکلات عدیده زیست محیطی از جمله گرمایش جهانی، تغییرات اقلیمی، آلودگی آب و هوا، خشک شدن منابع آبی و سفره های زیرزمینی، کاهش تنوع زیستی و مسائلی از این قبیل گردیده است.

بهره وری سبز با آینده نگری، برگرفته از تلفیق دو واژه کلیدی بهبود بهره وری و حفاظت از محیط زیست است که به عنوان یک راهکار و نوآوری در مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، بر صیانت از محیط زیست، بهینه سازی مصرف وبهره برداری از منابع طبیعی ، توسعه و رشد مستمر اقتصادی تاکیددارد.
استراتژی بهره وری سبز با بکارگیری از ابزارها وتکنیک های مرتبط ازطریق ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی ( اعم از بنگاههای تولیدی ، خدماتی ، صنعتی وکشاورزی )، قیمت گذاری هدررفت ها وضایعات منابع اقتصادی در فرآیند تولید،تلاش در جهت کاهش آلودگی و اثرات مخرب زیست محیطی بنگاهها ،موجب ارتقا بهره وری، سود، رقابت پذیری و بهبودکیفیت زندگی بشر می گردد.
بهره وری سبز در صنعت، تنها به تغییر تکنولوژی و فناوری تاکید ندارد بلکه با تمرکز بر استفاده کارا و بهینه از مواداولیه ،انرژی و آب جهت کاهش تولید ضایعات و توجه به محیطزیست در تمام مراحل تولید و یا دوره حیات محصول ، موجب تغییر نگرش درتمام سطوح بخش مدیریت می شود.
درنتیجه کاهش مصرف نهاده های تولید به ازای یک مقدار مشخص تولید و یا ارائه خدمات، کاهش هزینه های تولید، کیفیت ورقابت پذیری محصولات در سطح ملی وجهانی ارتقا می یابد که رشد اقتصادی را بهبود می بخشند.  بنابراین از پیامد های کلیدی بهره وری سبز، رشد اقتصاد سبز می باشد. بطور کلی بکارگیری بهره وری سبز در همه صنایع و بنگاههای تولیدی کوچک و بزرگ، افزایش سودآوری و رشداقتصادی را با توجه به مسائل زیست محیطی به همراه دارد که می توان آن را نگرشی دوست دار محیط زیست دانست.
طبق بیانیه های مقام معظم رهبری در راستای قدم نهادن کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، بهره وری سبز یک استراتژی مهم دراین راستا محسوب میشود .

* عضو هیئت علمی ومدیرگروه اقتصادمحیط  زیست و اکوتوریسم دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات


 اخبار مرتبط:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات  

نظرسنجی


به نظر شما سرمایه گذاری جهت ارتقا بهره وری انرژی در کدامیک از بخش های زیر تاثیر بیشتری بر کاهش مصرف انرژی در آینده دارد؟
jyane construction
نانوسینا