•  
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۶۲۹۱۴

الگوی اقتصاد سبز - 4

توجه به ظرفیت های درونی اقتصاد سبز


اقتصادی است که در سایهٔ زندگی انسان‌های پیشرفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید در حالی که در آن خطرها و آسیب‌های زیست‌محیطی در کمترین میزان ممکن است. اقتصاد سبز یک اقتصاد یا توسعهٔ اقتصادی است که بر پایهٔ توسعهٔ پایا و آگاهی از اقتصاد بومی (سازگار با بوم) بنا نهاده شده‌است.

علاوه بر فرهنگی بودن، دانش بنیان بودن یک واقعیت غیر قابل انکار دیگر این است که؛ اگر ایده اقتصاد سبز به ظرفیت درونی فعالیت های جاری جامعه و درونزایی در اقتصاد توجه نداشته باشد، نسبت به افزایش بهره وری و دستیابی به آهداف آن نیز تلاش نمی کند و به همین جهت می تواند پوپولیستی تلقی شود.

اگر فعالیت های جاری جامعه در همه بخش ها اعم از کشاورزی – صنعت و معدن – خدمات ، دانش بنیان نشود هرگز نمی تواند اقتصاد سبز داشته باشد.

فعالیت هایی که دانش بنیان نباشند و اقتصاد سبز نداشته باشند، هرگز نمی توانند فرایند اصلاح الگوی مصرف را طی کنند و طبعاً با افزایش بهره برداری ها و کاهش بهره وری در فرایند تولید مواجه بوده و فعالیت های اقتصادی پایداری محسوب نمی شوند.

به طور واضح می توان گفت ایده اقتصاد سبز زمانی می تواند به الگو تبدیل شود که فعالیت های تولیدی ناشی از اجرای آن پسماند و زباله داشته باشند و برای هر دور ریزی در فرایند تولید و مصرف، بتوانند مصرف کننده تعریف کنند و در چرخه باز تولید انواع پسماندها و زباله ها نیز، چرخه مصرف بنویسند.

آیا در فعالیت های تولیدی که تا کنون دانش بنیان نشدند و مدیریت سنتی دارند، می توان فعالیتی عاری از آلودگی را تصور داشت ؟

آیا مالیات سبز می تواند فعالیت های تولیدی موجود جامعه را به سمت پیاده سازی مدیریتی مبتنی بر دانش و با الگوی اقتصاد سبز سوق دهد ؟

بی تردید بستر حیات با هر فعالیتی از هر بخشی در جامعه، بسته به نوع بهره برداری تحت تأثیر قرار می گیرد. در این صورت اگر مسئله رفاه در ایده اقتصاد سبز چند بُعدی در نظر گرفته شود و یکی از ابعاد رفاهی مطمح نظر، توزیع فرصت های شغلی باشد، آیا می توان از طریق ایجاد فرصت شغلی در بین جمعیت ساکن استقرار ارادی ایجاد کرد ؟ و با جهت گیری در تعادل بخشی پهنه سرزمینی، پدیده شوم مهاجرت را کنترل نمود ؟.

طبعاً فعالیتی می تواند دارای خصوصیت ایده اقتصاد سبز محسوب شود که در فرایند تولید و توزیع به ظرفیت های درونی مناطق توجه داشته و با استفاده از فرامین افزایش بهره وری، فعالیت های کوچک و هدفمند را راه اندازی نماید و مانع روند افزایش تراکم جمعیت در دیگر مناطق گردد.

اگر ایده اقتصاد سبز با محوریت فرهنگی - دانش بنیان بودن - درون زا بودن - تعادل بخشی پهنه سرزمینی داشتن، ارائه و قابل پیاده سازی باشد، می تواند به عنوان الگوی اقتصادی معرفی و اجرا گردد، با این توصیف می توان در تعمیق مباحث فرهنگی به نکات دیگری اشاره کرد.

زیست آنلاین


 اخبار مرتبط:  

 برچسب ها:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات  

jyane construction