مزرعه بادی

حرکت ایالت ویرجینیا به سمت سبز شدن شتاب می گیرد

زیست آنلاین: هفته گذشته مجوز ساخت و بهره برداری چهار پروژه جدید انرژی خورشیدی در ویرجینیا صادر شد که انتظار می رود از انتشار 459 میلیون پوند گاز دی اکسید کربن در این ایالت جلوگیری کند.
1