قرار سبز

قرارسبز در هفته سوم آبان ۱۳۹۸

زیست آنلاین: حفظ محیط زیست و طبیعت می تواند یکی از دغدغه های مهم در جوامع امروزی باشد. گروه های داوطلبانه و محیط زیستی که به خوبی این دغدغه ها را حس کرده اند، تلاش می کنند با برگزاری برنامه های مختلف زیست محیطی و همچنین آموزش های لازم در سطوح مختلف جامعه، علاوه بر فرهنگسازی، ارزش بیش از حد این موضوع را به مردم منتقل کرده تا با همکاری یکدیگر در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند.

قرارسبز در هفته دوم آبان ۱۳۹۸

زیست آنلاین: گروه های داوطلبانه و محیط زیستی به دلیل علاقه خود نسبت به محیط زیست و جهت حفظ و نگهداری آن، رفته رفته فعالیت های را گسترش داده و برای فرهنگسازی روش های جدید و خوبی را بدست آورده اند. آنها تلاش می کنند هرچند با دست خالی اما خود تا جایی که توان دارند برای نجات محیط زیست اقدامات لازم را انجام دهند.

قرار سبز در هفته پایانی مهرماه ۱۳۹۸

زیست آنلاین: گروه های مختلف داوطلب در زمینه محیط زیست، روز به روز افزایش یافته و این بدین معنی است که خود مردم بیش از پیش به فکر نجات محیط زیست افتاده اند و می خواهند خود برای حفظ آن تلاش کنند.

قرار سبز حامیان طبیعت در هفته سوم مهرماه 1398

زیست آنلاین: بدون شک آموزش در سنین کم یکی از مهمترین راه ها برای رسیدن به هدف نهایی فرهنگسازی می باشد. از این رو داوطلبان و فعالین محیط زیستی در هفته گذشته و به مناسبت روز جهانی کودک ویژه برنامه های آموزشی زیادی را در سراسر ایران برگزار کردند.

قرار سبز حامیان طبیعت در هفته دوم مهرماه 1398

زیست آنلاین: آموزش، فرهنگ سازی، پاکسازی و نهالکاری عمده فعالیت گروه های محیط زیستی و داوطلبانه در این هفته بود که همه آنها با هدف حمایت و حفاظت از محیط زیست و طبیعت صورت گرفته است.
1