انرژی تجدید پذیر

ذخیره انرژی باتری با کمک ریزموج‌ ها

پژوهشگران دانشگاه پردو (Purdue University)، روش جدیدی ابداع کرده‌اند که از ریزموج‌ها به عنوان راهی برای ذخیره انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کند.

افزایش ظرفیت تجدید پذیر ها در سال 2019

زیست آنلاین: براساس اطلاعات جدید منتشر شده توسط آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر (IRENA) در 6 آوریل 2020 ( 18 فروردین 1399)، ظرفیت تولید برق از انرژی تجدید پذیر در سال 2019 حدود 176 گیگاوات در سطح جهان اضافه شده است که در مقایسه با برنامه تعیین شده در سال 2018 که 179 گیگاوات بوده معادل 90 درصد برنامه تحقق یافته است. با این حال، در سال گذشته 72 درصد از کل توسعه برق در جهان را انرژی تجدید پذیر تشکیل داده است.

شورای سیاست گذاری شرکت های پیمانکار و تامین کننده سامانه های خورشیدی کشور تشکیل شد.

زیست آنلاین: جلسه اول شورای سیاست گذاری شرکت های پیمانکار و تامین کننده سامانه های خورشیدی کشور روز پنجشنبه 14 فروردین بصورت غیر حضوری برگزار شد. در جلسه فوق، نمایندگان شرکت های 5 استان کشور شامل خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، یزد و اصفهان حضور داشتند.

رشد بیست درصدی ظرفیت انرژی باد در جهان

زیست آنلاین: انرژی حاصل از توربین های بادی دریایی و ساحلی (Off shore and On shore) در ایالات متحده و چین یکی از بهترین سال های خود را سپری کرده و به ثبت رسانده اند

ارمغان ۳۰ هزار مگاواتی باد برای کشور

جهان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر گام برمی‌دارد و ایران کشور پر پتانسیلی از لحاظ انرژی‌های نو مانند انرژی‌های خورشیدی و بادی است. در این میان درحالی که انرژی‌های تجدیدپذیر سیاست قطعی مجلس و دولت است، طبق بررسی‌های انجام شده در بخش باد حدود ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت مطالعه شده وجود دارد که بسیار قابل توجه است.
1