افزایش قیمت بنزین

چوب بنزین لای چرخ محیط بانی

زیست آنلاین: احمد بحری، محیط بان، گفت: برخی از خودروهای محیط بانی گازسوز هستند، اما امکان گازسوز کردن همه خودروهای محیط بانی وجود ندارد، زیرا همه استان‌های کشور به شکل یکسان و مناسبی به جایگاه‌های عرضه گاز سی‌ان‌جی دسترسی ندارند. از طرفی، موتورسیکلت‌ها که جایگاه مهمی در گشت‌زنی‌های محیط بانی دارند نیز قابلیت گازسوز شدن ندارند.

رابطه قیمت بنزین با آلودگی هوا

کارشناسان معتقدند کاهش تردد خودرو در سطح شهر می‌تواند یکی از بهترین راهکارها در کاهش آلودگی هوا باشد که به نظر می‌رسد با افزایش قیمت بنزین در کشور این مهم خود به‌ خود محقق شود.

پیش بینی افزایش 5 میلیون متر مکعبی مصرف سی‌ان‌جی در کشور

تاکنون به‌طور میانگین روزانه ۱۹ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) در جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی کشور توزیع می‌شد. حسن قلی‌پور، مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: پیش‌ بینی ما این است که میزان مصرف سی‌ان‌جی در کشور به حدود روزانه ۲۴ میلیون متر مکعب برسد.

درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین چقدر خواهد بود

زیست آنلاین: دو درخواست و مطالبه مهم؛ در راستای تاکید دولت مبنی بر عدم ورود یک ریال به بودجه دولت: 1-درخواست و مطالبه ایجاد "سامانه آنلاین درآمد (فروش داخل و صادرات)، بازتوزیع و مصارف" برای اعتمادسازی در جامعه 2-درخواست و مطالبه تخصیص درآمد مازاد بر بازتوزیع، به توسعه حمل و نقل عمومی و طرح های بهینه سازی بنزین

کاهش 28 میلیون لیتری مصرف با افزایش قیمت بنزین

زیست آنلاین: افزایش 200 درصدی در قیمت بنزین (از 1000 تومان در هر لیتر به 3000 تومان) موجب کاهشی به میزان 26/5 درصد در مصرف آن شده و مصرف روزانه آن را از 105 میلیون لیتر به 77 میلیون لیتر کاهش می دهد.
1