اجتماعی
کد مطلب: 81875
21:00
04 آذر 1398

به مناسبت روزجهانی منع خشونت علیه زنان

نفهم ها و ضعیف ها

ایمان معمار

زیست آنلاین:امروز روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. عموما خشونت بر علیه زنان با استفاده از دو اصل اساسی صورت می گیرد:" آنها ضعیف ترند و آنها کمتر می فهمند"!

البته این دو اصلی که توجیه کننده خشونت برعلیه زنان است سابقه ای دراز مدت در تمدن بشری دارد و بسیار قبل ترها درباره برده داری و قبل از آن نسبت به حیوانات  صادق بوده است. در واقع می توان گفت تمدن تا حدودی بر گرده این دو اصل بسیار مهم نسبت به گروه های "به ظاهر ضعیف تر و نفهم تر " اعم از حیوان یا انسان بنا شده است. چنان  که داروین می نویسد"جوامع متمدن تا همین اواخربرده دار بوده اند. حتی با زنان اجتماع به عنوان برده رفتار می کردند و هیچ گونه همدلی با حیوانات نداشتند...توازی بین ایدئولوژی که برده داری را توجیه می کند و دوپارگی بین بشر و سایر حیوانات که رفتار ناعادلانه ما را مشروعیت می بخشد، بسیار چشمگیر و نمونه ای از رادیکال ترین اندیشه های عصر ماست"

به باور طرفداران حقوق حیوانات هر نوع خشونت بر علیه زنان "دنباله اجتناب ناپذیرو منطقی" خشونت بر علیه سایر جانداران کره زمین است. ماشینی که موتور پیش برنده "منطق سلطه" است سوخت خود را صرفا و تماماً از منطق" آنها نفهم و ضعیف اند" تامین می کند و برای آن تفاوتی بین گوساله هایی که قرار است سلاخی شوند، کودکان آشویتس، معلولین، زنان و رنگین پوستان وجود ندارد. در «عقل مذکر» مفاهیمی چون منطق و خودآگاهی زنانه یا آگاهی متناسب با نیازهای زیستی در حیوانات تعریف نشده است و یکسره و از اساس مورد انکار قرار می گیرد.
به همین جهت نیز موج های جدید فمنیسم اهداف خود را جدا از محیط زیست گرایی و طرفداری از حقوق حیوانات نمی دانند و به جرات می توان گفت تلفیق فمنیسم و طبیعت گرایی که به اکوفمنیسم شهرت دارد تکامل یافته ترین صورت فمنیسم و رویکرد نهایی و گریزناپذیر همه فعالین زن در جهان خواهد بود./ساحت زیست

همرسانی
لینک کوتاه:برچسب ها


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.