میزگرد

زباله های الکترونیکی معادن طلایی که دور ریخته می شوند

زیست آنلاین:کسب و کارهای سبز، اگرچه به نظر می رسد مفهوم تازه و پیچیده ای در حوزه کسب و کار باشد اما دسترسی به آن چندان سخت نیست. یکی از حوزه های کسب و کار سبز، کسب و کارهای مرتبط با زباله یا پسماند است. آنچه ما آن را زباله یا پسماند می نامیم، منابع مهمی برای تامین مواد اولیه انواع فعالیتهای تولیدی اقتصادی است. زیست آنلاین در این گفتگو به این مطلب پرداخته است.

3 ایراد اساسی طرح جامع انرژی

زیست آنلاین: تهیه برنامه های کلان پایان کار فرایند برنامه ریزی نیست، بلکه حتی درصورت آنکه این برنامه ها به خوبی و براساس واقعیتهای موجود و پیش بینی های آتی تهیه شده باشد، اجرا طرح و پایش ارزشیابی آن در مقایسه با اهداف پیش بینی شده از مهمترین مواردی است که فرایند برنامه ریزی را کامل می کند.  طراحی راهبردها و سیاستها،  تناسب شاخص های اندازه‌ گیری با راهبردها و  تقسیم کاراز موارد دیگری است که میتوان در مورد آنها طرح  جامع انرژی را بررسی کرد.

خودرو یورو5 ازخیال تا واقعیت

زیست آنلاین: اختلاف میان خودرو سازان و سازمان محیط زیست در خصوص اجرای قوانین ارتقا استاندارد آلایندگی خودروها از سابقه طولانی برخوردار است و دامنه این اختلاف به امروز کشیده شده است. خودرو سازان با آنکه مدعی تولید خودرو یورو 5 هستند اما آن را ضرورت فعلی محیط زیست کشور نمی دانند این در حالیست که سازمان محیط زیست دلایل قوی برای دفاع از اجرای این قوانین دارد. زیست آنلاینٰ در این راستا فضای گفتگویی را برای مخالفان و موافقان اجرای قانون ارتقا استاندارد آلایندگی خودروها در این میز گرد ایجاد کرده است

بحران محیط زیست ادامۀ داستانی است که با برده‌داری و استعمار آغاز شد

زیست آنلاین: چه چیز باعث می‌شود رهبران جهان اهمیت چندانی برای بحران‌های محیط زیستی قائل نباشند؟ نائومی کلاین، روزنامه‌نگار مشهور کانادایی، در کتاب جدیدش می‌گوید برای فهمیدن این مسئله باید جهان‌بینی‌ای را بشناسیم که در پس این بی‌تفاوتی نهفته است. نگرشی که طبیعت و مردم را مادۀ خامی می‌داند که باید آن را استخراج کرد و به مصرف رساند و دور انداخت. جهان‌بینی‌ای که روزگاری برده‌داری و استعمار را توجیه می‌کرد و حالا در قالب انواع جنبش‌های ملی‌گرایانۀ ضد محیط‌ زیستی احیا شده است.
1